Civilsamfundet, internationale indsatser og udviklingsbistand er under forandring både i Danmark, i Europa og globalt. Store ændringer i politiske prioriteringer, samt globale kriser og udfordringer, kræver nytænkning af Danmarks, og resten af Europas og verdens, globale engagement.

 

Globalt Fokus vil i de næste 18 måneder sætte fokus på civilsamfundets fremtid. Gennem en lang række spændende møder med eksperter fra ind- og udland vil vi diskutere forandringer, forventninger og muligheder, i en sektor der bliver mødt af massive muligheder og udfordringer de kommende år.

 

Civilsamfundets Fremtid vil bidrage til klarhed, nytænkning og gennemslagskraft, i forhold til hvad der skal være civilsamfundets rolle nu og i fremtiden. Formålet med Civilsamfundet Fremtid er, at klæde civilsamfundsorganisationerne godt på til den kommende brydningstid – at blive stærke, relevante og kompetente aktører, der med afklarede roller kan se og agere, på de muligheder både civilsamfundet og udviklingsbistanden står i.

 

Mødet med en brydningstid

Alt peger på, at civilsamfundet står over for store forandringer. Det kommer til udtryk finansielt, juridisk, omkring inddragelse og i forhold til legitimitet og anerkendelse af civilsamfundets rolle hos befolkningen. Civilsamfundets råderum indskrænkes i programlande og herhjemme, og det dokumenteres tiltagende, at civilsamfund verden over får trangere vilkår i disse år. Set i lyset af dette, bliver det vigtigt at stå sammen om at genvinde anerkendelsen af civilsamfundet – spørgsmålet er nu hvordan.

 

Nye udfordringer, nye muligheder

Med udviklingen følger der udfordringer. Der stilles nye krav til civilsamfundsorganisationernes evne til at spotte forandringer og tendenser - og agere efter dem. Derfor handler det om at sikre, at civilsamfundsorganisationer ikke sakker bagud, men er med som forandringsagenter i udviklingen af fremtidens verden.

 

Men forandringsprocesserne byder også på nye muligheder for civilsamfundet og dets aktører. Teknologiske muligheder åbner op for nye organisationsformer, nye fundingmodeller og nye mobiliseringskanaler – og som resultat er de gamle strategier er på vej til at blive forældede.

 

De enkelte organisationer skal foretage en række afgørende strategiske valg i de kommende år, for at sikre at de har en central rolle at spille – de skal tage stilling til hvordan de vil imødekomme de forskellige udfordringer, beslutte hvordan de vil tilpasse sig, og spotte og agere efter nye muligheder. Det er med dette perspektiv for øje, at vi kaster os ud i Civilsamfundets Fremtid.

       

Hvad får du ud af at deltage?

 • Trendspotting og forståelse for civilsamfundets forandring i en global brydningstid
 • Personlige værktøjer til at navigere i forandringsprocesser – at være/blive forandringsagent
 • Faglige og funktionelle inputs fra de enkelte temaer
 • Netværk og vidensudveksling

                                                                                                                                                                                                                


 Temaer og program for efteråret 2017

 • Civilsamfundets fremtid
  Introduktion til programmet – hvor bevæger civilsamfundet sig hen? Her sættes spot på udfordringer og muligheder: Hvordan bliver vi som danske civilsamfundsaktører mere afklarede om egen rolle og kan se og agere på muligheder, der skabes midt i den brydningstid, som civilsamfundet står i?


  Afholdes d. 19. september - se her for mere info.

 • Civilsamfund – fokus på magt og indflydelse
  Vigtige områder for civilsamfundet bliver nedprioriteret og beskåret - er det et udtryk for at civilsamfundet ikke er organiseret nok og ikke har indflydelse nok? Hvilke strategier kan vi gribe til? Hvad gør civilsamfundsaktører, der formår at gøre sin indflydelse gældende?


  Afholdes d. 26. september, 2. oktober og 23. oktober - se her for mere info.

 • Det nye civilsamfund – de nye aktører
  Nye aktører og nye måder at organisere sig på blomstrer op. Med et fokus på nye aktører i Danmark (og links til internationale aktører) sætter vi fokus på hvad det betyder – og hvad der er at lære – for etablerede organisationer og NGOer? Hvilke muligheder er der for samarbejde mellem nye og gamle aktører? 


  Afholdes d. 27. oktober, 14. november og 22. november - se her for mere info.

 • Partnerskaber – innovative partnerskaber og FNs verdensmål
  FNs verdensmål har givet en ny ramme for arbejdet med innovative partnerskaber mellem civilsamfundsaktører og den private sektor, kommuner og andre. Med dette tema sættes der fokus på praksis: Hvilken erfaring er opbygget, hvordan gør vi konkret brug af de nye muligheder?


  Afholdes d. 9. november, 23. november og 14. december. Mere info følger.

In the pipeline for år 2018:

 • Fremtidens organisationsformer
 • Den nye lederrolle – det nye ledelsesparadigme
 • Social økonomi og fremtidig finansiering
 • Civic space – nationalt og globalt
 • Organising, kampagne og mobilisering
 • Innovation i forhold til nexus mellem udvikling og nødhjælp
 • Big data og teknologiske landvindinger
 • Digital fundraising og programarbejde

Det praktiske:

Pris: 1000 kr. pr. tema pr. person (dækker bl.a. div. udgifter).

Sted: Globalt Fokus, Rysensteensgade 3, 1564 København V – eller annonceres.

Format: Temaer behandles i ”labs” – 3 faciliterede sessioner (halve dage) med fokus på analyse og indspark, refleksion og praktiske tiltag ift. (ændret) praksis i egen organisation.

Tilmelding: Der er maks. 30 pladser på hvert tema. Der opfordres til, at hver organisation tilmelder to personer – og dette prioriteres ved stor interesse for deltagelse. Globalt Fokus’ medlemsorganisationer har første prioritet. Deltagelse fra forskellige organisationer prioriteres. Temaerne vil parallelt være med til at opbygge et talentprogram for fremtidige ledere. Der er enkelte fripladser reserveret for organisationer, der ellers ikke har råd – kontakt ada@globaltfokus.dk

Har du idéer og vil du være med til at udvikle programmet? Mere info/spørgsmål?

Kontakt: Andreas Dybkjær-Andersson ada@globaltfokus.dk eller Peter Christiansen pc@globaltfokus.dk

Tilmeld dig email-listen: ada@globaltfokus.dk

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s