Implementering af FN’s Verdensmål

FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling er en omfattende og ambitiøs dagsorden med potentiale til at forandre verden i en mere bæredygtig og retfærdig retning. Skal dette opnås, kræver det dog, at verdens lande er tilsvarende ambitiøse i deres implementering af målene.

 

Danmark har, ligesom alle FN’s øvrige medlemslande, skrevet under på verdensmålene, og dermed forpligtet sig til at opfylde dem.  Da Lars Løkke Rasmussen d. 25. september 2015 erklærede FN’s verdensmål for vedtaget, understregede han behovet for, at alle lande engagerer sig i implementeringen: ”Vi må leve op til vores fælles forpligtelse. Danmark er klar til at gøre sin del for at opnå verdensmålene. Historien vil dømme os hårdt, hvis ikke vi gør”.

 

Kristian Jensen præsenterede i juni 2016 et udkast til udviklingspolitisk strategi, der i indledningen rammesættes ved en overordnet intention om, at det danske udviklingssamarbejde skal bidrage til opfyldelsen af verdensmålene.  Globalt Fokus ser i dette udkast, Verden2030. #VoresDKaid, mange gode elementer, som vi som civilsamfundsorganisationer har særlige kompetencer til både at støtte og styrke. Der er dog stadig en del spørgsmål omkring verdensmålene, der er uafklarede. I en dansk kontekst gælder dette f.eks. spørgsmålet om, hvorvidt der skal være nationale indikatorer, spørgsmålet om organiseringen af implementeringen og monitoreringen af de mange mål samt, ikke mindst, spørgsmålet om finansiering. De mange uafklarede spørgsmål betyder, at civilsamfundsorganisationerne fortsat har en unik mulighed for at tage føringen og blive retningsangivende for implementeringen af målene. Det er vigtigt, at vi griber denne mulighed, så vi kan forpligte Danmark på at gå forrest med en ambitiøs implementering af verdensmålene og se statsministerens ord blive til virkelighed i Danmark og resten af verden.

 

FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling repræsenterer et paradigmeskifte fra et snævert fattigdomsorienteret fokus på udvikling, til et bredere fokus på både økonomisk, social og bæredygtig udvikling. Målene spænder således bredt fra fattigdomsreduktion til vedvarende energi og menneskerettigheder, og det betyder, at målene har potentiale til at blive dén fælles hat, der samler forskellige medlemmer omkring fælles handlinger. Verdensmålene udmærker sig samtidig ved at være universelle og, i modsætning til de forrige mål, forpligter de både udviklingslandene og industrilandene på nationale initiativer. Det er vigtigt, at vi som civilsamfundsaktører taler ind i dette paradigmeskifte, og bidrager til en fortælling om, at vi er én verden med et fælles globalt ansvar.

 

I Globalt Fokus arbejder vi for sikre, at Danmark tager nationalt og globalt ansvar og går forrest i en ambitiøs implementering af målene, samt at danske civilsamfundsaktører har kapacitet til og udgør stærke aktører i arbejdet med implementering og monitorering af verdensmålene. Det gør vi ved at:

  • Indgå i og arbejde for strategiske partnerskaber.
  • Udgøre en politisk stemme i den danske politiske debat omkring implementering af verdensmålene.
  • Være repræsenteret i det europæiske arbejde gennem Concord Europe.
  • Etablere det Tværpolitiske Netværk for Implementeringen af Verdensmålene.