Møde om ”shrinking space for civil society"
Torsdag 02 November 2017, 10:00 - 12:00

Efter dialog med flere af jer, inviterer vi til et møde om det fremtidige arbejde i regi af Globalt Fokus om ”shrinking space for civil society” – dvs. arbejde der også griber ind ift. civile og politiske rettigheder; forenings- og forsamlingsfrihed – FNs verdensmål 16 mm. Mødet har fokus på diskussion og fremadrettet strategi for fælles arbejde og sker i regi af en Globalt Fokus arbejdsgruppe (vores mandat er i udgangspunktet primært i relation til Syd) – men invitationen er sendt bredt ud og nye personer er meget velkomne.

 

Mødet finder sted den 2. november kl. 10-12 på Globalt Fokus, Rysensteensgade 3, 1564 København V – mødelokale ”Generalen” på 3. sal.

 

Forslag til dagsorden:

 

Velkommen

 1. Kort intro om Globalt Fokus’ ramme for arbejde med ”shrinking space” området fremadrettet – arbejdsgruppe og programmet ”Civilsamfundets Fremtid”, hvor et af undertemaerne 2018 omhandler dette  / Globalt Fokus
 2. Runde – hver organisation om:
  1. Hvad I og jeres organisation (alliance, partnere etc.) er optaget af at løfte fremadrettet omkring ”shrinking political space for civil society”
  2. Hvad vil give merværdi at løfte på tværs af organisationer i Danmark/i regi af Globalt Fokus?   
 3. Diskussion om hvad der giver merværdi, at vi gør sammen i Globalt Fokus fremadrettet, f.eks.:
  1. Eksternt fokus: Formål ift. politisk indflydelse og oplysning (arrangementer mv.) – f.eks. links til implementering af udviklingspolitisk strategi, FNs verdensmål 16 dagsorden eller andet. *
  2. Internt fokus: Lærings-aktiviteter for danske organisationer og evt. partnere mv. som en del af Civilsamfundets Fremtid i 2018: F.eks. hvordan udvikler vi bedre strategier til ”countering shrinking political space for civil society” *
 4. Opsamling på diskussion – aftaler om næste skridt – hvem gør hvad hvornår
 5. Kort plan for arbejdsgruppen fremadrettet – frekvens for møder og arbejdsform. Næste møde

 

Tilmelding til ada@globaltfokus.dk senest 30. oktober

 

Spørgsmål kan rettes til Andreas Dybkjær-Andersson ada@globaltfokus.dk