Kursus: Organisering af småbønder: Hvordan kan det styrke deres stemme og indkomstskabelse?
Onsdag 29 November 2017, 08:00 - 16:30

Arrangeret af Dansk Forum for Mikrofinans, med CISU og støttet af Globalt Fokus’ pulje.

 

Kurset tilbyder en indføring i, hvordan organisering af småbønder kan lede til sunde civilsamfundsorganisationer. Hvad skal der til, for at sådanne organisationer kan være effektive, legitime og bæredygtige ”drivers of change”? Og hvordan kan de spille en rolle på et globaliseret marked?

 

Deltagerne får på kurset førstehåndserfaringer fra internationale eksperter i udviklingen af småbondeorganisationer, samt et indikator-sæt der kan anvendes i eget arbejde med at støtte og udvikle disse organisationer. Deltagerne bedes fremsende et eksempel fra eget arbejde som kursets redskaber kan bidrage til, og som der arbejdes med undervejs

 

Baggrunden er en Globalt Fokus-støttet læreproces 2016- 2017, hvor Caritas, Danmission, DMRU, Skovdyrkerne, DUFA, Økologisk Landsforening og Aktion Børnehjælp med deres partnere har samlet erfaringer og udviklet indikatorer vedr. organisering af bønder i sammenslutninger i Sydasien og Østafrika.

 

Tid: 28.-29. november 8.30-16.30 begge dage. Detaljeret program udsendes d. 6. november.

 

Sted: Bjælkeloftet, Diakonissestiftelsen, Peter Bangs Vej 1D, 2000 Frederiksberg.

 

Spørgsmål og tilmelding til Dansk Forum for Mikrofinans Kristine Kaaber Pors: kristine.mikrofinans@gmail.com inden 20.11. Først til mølle princip!

 

Pris: 200 kr. (dækker forplejning for to dage)

 

Programintro: Baseret på change triangle/udviklingstrekanten og på INTRACs meget brugte og anerkendte organisationsmodel (To Do, To Be, To Relate) er dagene struktureret sådan, at dag 1 går i dybden med To do, altså metoder til at organisere bønderne og forbedre produktion, forarbejdning og marketing. På dag 2 fokuseres på hvordan der opbygges stærke organisationsstrukturer, ledelse og management, (To Be), samt relationsopbygning til marked og stat, altså fortalervirksomhed og markedsadgang (To Relate). Begge dage giver praktiske anvisninger til hvordan danske partnere støtter op, og hvilke indikatorer der kan anvendes.

 

På kurset medvirker følgende ressourcepersoner:

 

- Shivaram Kanathila, Caritas Nordøstindien. Shivaram har arbejdet med sammenslutninger af SHGer i 20 år i et land med stærke demokratiske traditioner og med millioner af mennesker mobiliseret her

 

- Peter Oluka, tidligere Uganda Cooperative Saving and Credit Union, konsulent for DUFA's partner, kooperativet, Plants and Health Society. Oluka er ekspert på Ugandas kooperativ-historie og lovgivning.

 

- Jane Nalunga, konsulent, ressourceperson vedr. projekter med Økologisk Landsforening, særligt vedr. udvikling af Farmer Family Group-tilgangen, hvor alle familiens medlemmer engageres.

 

- Dominick Ringo, agronom, direktør for RECODA, Tz, udvikler af den veletablerede metode Rural Integrated Participatory Approach to Transformation (RIPAT) i samarbejde med Rockwoolfonden

 

- Njoroge Kimani, politolog, tidligere MS/Action Aid Tanzania, lang erfaring med organisatorisk kapacitetsopbygning, herunder støtte til ledelse af kooperativer og socio-økonomiske tiltag særligt i Tanzania og Kenya.