Download som iCal-fil
Bæredygtighed i udviklingssamarbejde v. CISU (Aarhus)
Mandag 18 November 2019, 14:00 - 18:00

Målgruppe

Alle, der arbejder indenfor rammen af verdensmålene, eller direkte oversat fra engelsk - "De bæredygtige udviklingsmål".

Formål

På dette kursus afsøger og diskuterer vi, hvad et nyt bæredygtighedsbegreb potentielt kan betyde for udviklingssamarbejde.

Indhold

Vi lægger ud med en introduktion til begreberne økologisk økonomi og "doughnut economics", som hænger tæt sammen med budskaberne i FNs Global Sustainable Development Report fra september 2019. Derefter tager vi udgangspunkt i rapporten selv og diskuterer, hvad dens forståelse af bæredygtighed potentielt kan betyde for udviklingssamarbejde mellem civilsamfundsorganisationer.

 

  • Hvad betyder bæredygtighed egentlig, når man taler om "bæredygtige udviklingsmål"?
  • Hvordan er relationen mellem de 3 bæredygtighedsdimensioner (social, klima/miljømæssig og økonomisk), vi kender tilbage fra Brundtland rapporten, ved at forskubbe sig i den stigende erkendelse af, at jorden ressourcer er begrænsede?
  • Hvilke implikationer har det for civilsamfundsorganisationers arbejde med bæredygtig udvikling?

 

Vi bruger fødevaresystemer - fra landbrug og anden produktion over værdikæder til forbrug og madspild - som case på, hvilke transformationer, der skal til, hvis man tager den nye forståelse af bæredygtighed alvorligt.

 

Kurset bliver en blanding af ekspert oplæg, medlemsoplæg og gruppe/plenum diskussioner.

Program

13:45: Kaffe og kage

 

14:00: Intro og velkomst

 

14:15: Økologisk økonomi – doughnut economics i en nøddeskal
Inge Røpke vil introducere tankegangen i økologisk økonomi og de centrale forskelle i forhold til traditionel økonomisk tankegang. Det danner baggrund for forklaring på Kate Raworths doughnut illustration af en bæredygtig økonomi og for diskussion af økonomisk vækst. Er det overhovedet muligt at fortsætte med økonomisk vækst, som vi kender det og samtidig løse verdens klimaproblemer? Hvad er forholdet mellem økonomisk vækst og udvikling? Og hvad betyder det for verdensmålene – f.eks. verdensmål 8 omkring økonomisk vækst?

 

15:30: En ny bæredygtighedsforståelse
Jakob Fritzbøger Christensen vil fortælle om bæredygtighedsbegrebet i FN’s Global Sustainable Report. Hvordan skal vi tænke bæredygtighed indenfor rammen af verdensmål? Hvordan er sammenhængen mellem S’et og D’et i ”Sustainable Development”. Og hvad betyder det i praksis, hvis vi kigger på fødevaresystemer som case?

 

16:30: Medlemsoplæg

 

Fattigdomsorientering og miljøhensyn i kaffeproduktion
Iida Mannonen (i København) og Peter Brandorff (i Aarhus) fra hhv. Coffe Collective og Kooperationen vil fortælle om deres fælles kaffe projekt i Bolivia. Projektet fokuserer på at skaffe lokale kaffebønder et miljømæssigt bæredygtigt levegrundlag og på hele værdikæden fra produktion i Bolivia til afsætning og forbrug i Danmark.

 

Bæredygtige dyrkningsmetoder og forbrugsmønstre
Nataliah Lehrmann fra NOAH – Friends of the Earth Denmark (i København) og Anne Rehder og Ole Færgeman fra Frie Bønder - Levende Land (i Aarhus) vil fortælle om de to organisationers fælles oplysningsprojekt, hvor de bruger historier fra kvindelige småbønder i Ghana til at gå i dialog med landbrugselever i Danmark om småbønders vigtige rolle i at løse klima- og miljøkrisen og nå Verdensmålene samt inspirere til bæredygtige jordbrugsmetoder. Derudover vil de inspirere byboere i, hvordan de kan støtte op om bæredygtigt, lokalproduceret mad.

 

Bæredygtig klimatilpasning og afsætning af landbrugsvarer (Kun i Aarhus)
Anders Hedegaard fra Denmark Lesotho Network vil fortælle om, hvordan de arbejder med bæredygtige metoder for både klima tilpasning og afsætning af varer for fattige bønder i Lesotho. DLN har været med til at starte "Lesotho Agriculture and Food Forum" - pendanten til det danske "Landbrug & Fødevarer".

 

17:30: Refleksioner i grupper og plenum

 

17:50: Tak for i dag

Om oplægsholderne

Inge Røpke er Professor MSO i økologisk økonomi ved Institut for Planlægning på Aalborg Universitet, campus København. Underviser bl.a. på uddannelserne i bæredygtigt design og teknoantropologi (intro om økologisk økonomi er frit tilgængelig her: http://www.ecomacundervisning.dk/ ). Forskningsmæssigt har Inge bl.a. arbejdet med forbrug og miljø, teknologi i hverdagen i et energiperspektiv samt økologisk makroøkonomi.

 

Jakob Fritzbøger Christensen er researcher ved Sustainability Science Center på Københavns Universitet og medskribent for prof. Katherine Richardson på Global Sustainable Development Report 2019. Derudover Medstifter af EdTech-virksomheden Coagmento, AgriTech-startup’en YieldMore og klimakompenseringsfonden Flyv Fair

 

Natalia Lehrmann er research og kampagne medarbejder i NOAH - Friends of the Earth Denmark

 

Peter Kellermann Brandorff er konsulent i Kooperationen

 

Iida Mannonen er projektansvarlig i Coffee Collective

 

Anders Hedegaard er projektansvarlig I Denmark-Lesotho Network

 

Kursusansvarlige

Rådgivere Maria Molde og Maria Graversen

Sted

Klostergade 34, 4. sal, Aarhus

Tilmelding

Tilmeld dig her.

 

OBS! online tilmelding lukker 48 timer før - kontakt cisu@cisu.dk.