Implementering af FN’s Verdensmål

FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling er en omfattende og ambitiøs dagsorden med potentiale til at forandre verden i en mere bæredygtig og retfærdig retning. Skal dette opnås, kræver det dog, at verdens lande er tilsvarende ambitiøse i deres implementering af målene.

 

Danmark har, ligesom alle FN’s øvrige medlemslande, skrevet under på verdensmålene, og dermed forpligtet sig til at opfylde dem.  Da Lars Løkke Rasmussen d. 25. september 2015 erklærede FN’s verdensmål for vedtaget, understregede han behovet for, at alle lande engagerer sig i implementeringen: ”Vi må leve op til vores fælles forpligtelse. Danmark er klar til at gøre sin del for at opnå verdensmålene. Historien vil dømme os hårdt, hvis ikke vi gør”.

 

Danmarks daværende udenrigsminister, Kristian Jensen, præsenterede efterfølgende i juni 2016 regeringens udkast til en udviklingspolitisk strategi med ”Verden 2030. #VoresDkaid”. Strategien rammesætter en overordnet intention om, at det danske udviklingssamarbejde skal bidrage til opfyldelsen af verdensmålene, og blev i januar 2017 vedtaget med et bredt flertal i Folketinget. I marts 2017 offentliggjorde den danske regering sin handlingsplan for FN’s 17 verdensmål, som fokuserer på den nationale implementering af målene. Globalt Fokus ser – i både det bredt vedtagede udviklingspolitiske papir, og regeringens egen nationale handlingsplan – mange gode elementer, som vi som civilsamfundsorganisationer har særlige kompetencer til at understøtte og styrke. Der er dog stadig en del områder, som vi ikke mener er belyst stærkt nok i strategierne. Eksempelvis områderne omkring finansiering, civilsamfundets fremtidige rolle, løsningerne på Danmarks udfordringer omkring implementering af verdensmålene og den videre opfølgning, monitorering og evaluering omkring Danmarks arbejde med målene.

 

De mange uafklarede områder betyder, at civilsamfundsorganisationerne fortsat har en unik mulighed for at tage føringen og blive retningsangivende for implementeringen af målene. Det er vigtigt, at vi griber denne mulighed, så vi kan forpligte Danmark på at gå forrest med en ambitiøs implementering af verdensmålene og se statsministerens ord blive til virkelighed i Danmark og resten af verden.

 

FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling repræsenterer et paradigmeskifte fra et snævert fattigdomsorienteret fokus på udvikling, til et bredere fokus på både økonomisk, social og bæredygtig udvikling. Målene spænder således bredt fra fattigdomsreduktion til vedvarende energi og menneskerettigheder, og det betyder, at målene har potentiale til at blive dén fælles hat, der samler forskellige medlemmer omkring fælles handlinger. Verdensmålene udmærker sig samtidig ved at være universelle og i modsætning til de forrige mål forpligter de både udviklingslandene og industrilandene på nationale initiativer. Det er vigtigt, at vi som civilsamfundsaktører taler ind i dette paradigmeskifte, og bidrager til en fortælling om, at vi er én verden med et fælles globalt ansvar.

 

I Globalt Fokus arbejder vi for sikre, at Danmark tager nationalt og globalt ansvar og går forrest i en ambitiøs implementering af målene, samt at danske civilsamfundsaktører har kapacitet til og udgør stærke aktører i arbejdet med implementering og monitorering af verdensmålene.  Formålet med arbejdet under dette strategiske fokusområde er at sikre, at det danske civilsamfund er nationalt og globalt førende på implementering af verdensmålene og lægger pres på andre aktører for ambitiøs og ansvarlig handling, samt at civilsamfundet spiller en vital rolle i implementeringen af målene, mobiliseringen af politikere, udviklingen af innovative tilgange til at løfte på målene, og i udbredelsen af kendskab til og samfundsmæssigt engagement i verdensmålene.

 

Dette gør vi bl.a. ved at:

 

  • Indgå i og arbejde for strategiske partnerskaber.
  • Udgøre en politisk stemme i den danske politiske debat omkring implementering af verdensmålene.
  • Være repræsenteret i det europæiske arbejde gennem Concord Europe.
  • Være sekretariat for det Tværpolitiske Netværk for FN’s verdensmål (2030-netværket) og være repræsenteret i 2030-panelet (se mere under ”2030-netværket” & ”Multi-stakeholder platform”).

 

Læs mere om verdensmålene her.

 

Har du spørgsmål til eller henvendelser angående Globalt Fokus' arbejde med Verdensmålene, er du velkommen til at kontakte politisk medarbejder Bjarke Vestergaard på bbv@globaltfokus.dk.