Forum for Kapacitetsudvikling fungerede i 2014-2016, og mødtes to gange årligt med hendblik på at få fælles inspiration udefra, samt for at sikre en fælles intern refleksion.

 

Forum for Kapacitetsudvikling henvendte sig til personer med fælles interesse for, og engagement i, at løfte de danske civilsamfundsorganisationers samlede kapacitet til at arbejde med udvikling, miljø og humanitært arbejde, samt ansvar og kompetencer til at løfte deltagelse og læring i egen organisation. Det kunne være ledere med direkte personaleansvar (fra mellemstore og store udviklingsorganisationer) og beslutningstagere (fra mindre organisationer).

 

De to årlige møder afholdtes i februar og i august. Begge møder var temasat og bygget op med stærke inspirationselementer i form af oplæg fra både interne og eksterne oplægsholdere. I februar 2015 var der derudover fokus på det kommende års 2-3 kapacitetsudviklingsindsatser, orientering om Puljen, samt nedsættelse af styregruppen. I august, 2015 blev der i fællesskab sporet og diskuteret nye internationale tendenser, og kigget på næste års temaer for den fælles kapacitetsudvikling.

 

Ved Globalt Fokus' ekstraordinære generalforsamling den 25. januar 2016 blev der vedtaget en ny struktur, hvor Globalt Fokus fire foraer ophørte med at eksistere. I stedet blev der oprettet en "styregruppe". Læs mere om styregruppen her. Information om vores nye struktur følger snarest.

 

Organisering

Forum for Kapacitetsudvikling nedsatte årligt en styregruppe bestående af 4-6 repræsentanter fra medlemsorganisationer. Styregruppen bestod af personer med fælles interesse for, og engagement i, at løfte de danske civilsamfundsorganisationers samlede kapacitet til at arbejde med udvikling, miljø og humanitært arbejde. Styregruppens medlemmer var centralt placeret i en medlemsorganisation, havde ansvar for organisationens kapacitetsudvikling og kompetencer til strategisk at deltage i dialog om tværgående temaer, som har bred relevans for danske civilsamfundsorganisationer.

Styregruppen var ansvarlig for at tværgående kapacitetsudviklingsindsatser implementeredes i overensstemmelse med, de af generalforsamlingen fastsatte arbejdsplaner og allokerede budgetter, og havder derudover ansvar for at:

 

  • Koordinere arbejdet i Forum for Kapacitetsudvikling.
  • Styrke fælles faglig kapacitetsudvikling af de danske civilsamfundsorganisationer, gennem løbende behovsafklaring og formulering af fælles strategiske prioriteringer for støtte til kapacitetsudviklingsinitiativer og tværgående kapacitetsudviklingsindsatser.
  • Styrke og koordinere tværgående kapacitetsudviklingsindsatser og arbejde målrettet med forankring af de tværgående indsatser i miljøet og i de deltagende organisationer.
  • Støtte op om metodeudvikling, vidensdeling og læring inden for kapacitetsudvikling.

 

Forperson: Helle Schierbeck, Plan Danmark.

Sekretariatskontakt: Katrine Ohm Dietrich, kd@globaltfokus.dk.

 

Forretningsorden for styregruppen kan hentes her

Årshjul for styregruppens arbejde kan hentes her

Mødereferater

Referater fra møder i Forum for Kapacitetsudvikling:

 

Referater fra møder i styregruppen for Forum for kapacitetsudvikling:

 

0
0
0
s2smodern
powered by social2s