Globalt Fokus har i forbindelse med folketingsvalget gennemført en screening af alle opstillingsberettigede partiers udviklingspolitik. Denne er udført med parametrene beskrevet herunder og tildelt en farve på en farveskala efter hvor meget, det enkelte politikområde fremmer bæredygtig udvikling.

 

 

P Bistandsniveau

For at kunne opnå et meningsfyldt og givende udviklingsengagement må bistanden naturligt have en vis størrelse – derfor har vi tjekket både for den ønskede størrelse af bistanden, men også hvor hurtigt den ønskes oppe på det niveau.

 

 

P Fattigdomsbekæmpelse

Målet med udviklingsarbejde skal først og fremmest være bekæmpelse af fattigdom i verden. Udviklingsbistanden har også mange andre formål, men vi må stå fast på, at det vigtigste er og bliver fattigdomsbekæmpelse. Dette inkluderer også ulighedsbekæmpelse, da størstedelen af verdens fattige lever i såkaldte mellemindkomstlande.

 

 

P Klima

Konsekvenserne af klimaforandringerne rammer især sårbare befolkninger og områder hårdt. Derfor er vi som verden nødt til at tænke dette ind, når der diskuteres klimaudfordringer. Partierne måles både på deres foreslåede politik imod klimaforandringer og for klimatilpasning.

 

 

P Politikkohærens for udvikling

Mange andre politikker end udviklingspolitikken sætter rammer og bestemmer mulighederne for udvikling i mange af verdens fattigste lande. For eksempel vores handelspolitik, skattepolitik og fødevarepolitik har stor indflydelse på udviklingslande. Derfor måles partierne også for, hvor meget de vil indtænke udviklingshensyn i andre politikområder.

 

 

SKALA

n                  n                  n                  n

Politik der fremmer bæredygtig udvikling                                        Politik der ikke fremmer bæredygtig udvikling

 

 

A – Socialdemokraterne

n  Bistandsniveau: Vil på sigt hæve udviklingsbistanden til 1 % af BNI – dog ikke i den kommende valgperiode.

n  Fattigdomsbekæmpelse: Det vigtigste formål er fattigdomsorienteret udviklingsbistand med et rettighedsbaseret fokus. Fremme af bæredygtig udvikling, der sikrer langsigtet økonomisk vækst og en holdbar fattigdomsbekæmpelse.

n  Klima: De industrialiserede lande har et ansvar for at finansiere klimatilpasning i fattige lande. En bæredygtig udvikling kræver adgang til klimavenlig teknologi. Målsætning om 50 % vedvarende energi i 2020, 100 % i 2050.

n  Politikkohærens: Politikkohærens for udvikling som en del af en aktivistisk dansk udenrigspolitik, i særlig grad i EU-regi og internationale handelsforhandlinger.

 

 

Find uddybende svar fra Socialdemokratiet her. Oplysninger fra Socialdemokratiets offentlige politik og regeringsgrundlaget.

 

 

B – Det Radikale Venstre

n  Bistandsniveau: Vil hæve udviklingsbistanden til 1 % af BNI – snarligst.

n  Fattigdomsbekæmpelse: Vil bekæmpe fattigdom effektivt gennem en tilgang baseret på menneskerettigheder og ved at skabe bæredygtig vækst. Kvinders rettigheder er i fokus, også for samfundsøkonomien.

n  Klima: Vil arbejde for 100 % vedvarende energi i 2050. Danmark har en forpligtigelse til at hjælpe udviklingslandene med adgang til bæredygtig energi og til at tilpasse sig klimaforandringerne og undgå at mennesker må flygte.

n  Politikkohærens: Har ingen specifik politik nedskrevet på området, men svarer dog når adspurgt, at udviklingsbistanden skal sammentænkes med vores handelspolitik, skattepolitik, miljø- og klimapolitik samt sikkerhedspolitik.

 

Find uddybende svar fra det Radikale Venstre her. Oplysninger fra De Radikale’s udenrigspolitiske oplæg.

 

 

C – Konservative

n  Bistandsniveau: Vi skal leve op til FN-målet om 0,7 % af BNI – og lidt til. 

n  Fattigdomsbekæmpelse: Ønsker et snævert fokus på Afrika syd for Sahara, der ikke inkludere fattige i andre lande.

n  Klima: Grøn vækst, dog uden konkrete tiltag. Ønsker dog at sænke CO2-forbruget via teknologisk udvikling gennem satsning på erhvervslivet.

n  Politikkohærens: Handelshindringer og skævvridninger såsom EU's landbrugsstøtte skal fjernes. Dertil hjælp til opstart af nye virksomheder. Således ikke særbehandling af udviklingslande.

 

Oplysninger fra Konservatives offentlige politik.

 

 

F – Socialistisk Folkeparti

n  Bistandsniveau: Vi skal op på 1 % af BNI – snarligst.

n  Fattigdomsbekæmpelse: Særligt fokus på fattigdomsbekæmpelse, menneskerettigheder, kvinders vilkår og bæredygtighed. 

n  Klima: 100 % vedvarende energi i 2050. Udover markante fremskrift på COP21 i 2015, må landenes og virksomhedernes investeringer i fossil energi erstattes af udbygning af vedvarende energi og højere effektivitet, især i de ’gamle’ rige lande og i de nye store økonomier.

  Politikkohærens: Intet.

 

Oplysninger fra Folketingets oplysning om Socialistisk Folkeparti’s udviklingspolitik.

 

 

I – Liberal Alliance

n  Bistandsniveau: Vil ikke forholde sig til størrelsen af bistanden.

n  Fattigdomsbekæmpelse: Fattigdomsbekæmpelse bør ikke være eneste prioritet for ulandsbistanden. Fokus på frihedsrettigheder. Sociale rettigheder og grøn vækst er ikke vigtige krav.

n  Klima: Vi skal omlægge CO2-tungt energi-forbrug til mere rent. Ønsker satsning på kernekraftværker som løsning på klimakrisen.

n  Politikkohærens: Frihandel bør efterstræbes alle steder. Således ikke særbehandling af udviklingslande.

 

Oplysninger fra Liberal Alliance’s udenrigspolitiske udspil.

 

 

KD – Kristendemokraterne

n  Bistandsniveau: Vi skal op på 1 % af BNI – snarligst.

n  Fattigdomsbekæmpelse: Fokus på reducering af fattigdom, uden skelen til danske egeninteresser.

  Klima: Intet.

  Politikkohærens: Intet.

 

Oplysninger fra Egon Jacobsen, politisk næstformand.

 

 

O – Dansk Folkeparti

n  Bistandsniveau: Vi skal blot leve op til FN-målet om 0,7 % af BNI – dermed skal bistanden sænkes.

n  Fattigdomsbekæmpelse: Humanitær bistand i nærområder til brændpunkter som kernepunkt i udviklingsbistanden.

n  Klima: Ønsker en uspecificeret indsats for at mindske CO2-udslip, men kræver at industritunge lande som Kina også skal trække deres læs.

n  Politikkohærens: Ønsker en mindskning af globaliseringens negative konsekvenser, herunder større international ulighed som følge af en ulige verdenshandel. Uspecificerede tiltag.

 

Oplysninger fra Dansk Folkepartis offentlige politik.

 

 

V – Venstre

n  Bistandsniveau: Vi skal leve op til FN-målet om 0,7 % af BNI – dermed skal bistanden sænkes.

n  Fattigdomsbekæmpelse: Fattigdomsbekæmpelse forstås som landespecifik bistand til Afrika, således at bistanden fokuseres på Afrikas fattige og ikke fattige i andre lande.

n  Klima: Ønsker et Danmark uafhængigt af fossile brændstoffer, dog uden specifikke mål. Ønsker ekstra penge til klimatilpasning til udviklingslande.

n  Politikkohærens: Udviklingslande skal åbne deres markeder til frihandel – uden særligt hensyn til udviklingslande.

 

Find uddybende svar fra Venstre her. Oplysninger fra Venstre’s politiske program om udviklingsbistanden.

 

 

Ø – Enhedslisten

n  Bistandsniveau: 1 % af BNI – øjeblikkeligt.

n  Fattigdomsbekæmpelse: Stort fokus på fattigdomsbekæmpelse - både de fattigste lande, men også omfordeling i mest ulige lande.

n  Klima: Solidarisk, ambitiøs klimapolitik, hvor de rigeste lande skal trække det tungeste læs. 100% vedvarende energi i 2040.

n  Politikkohærens: Handelspolitikken bør underlægges udviklingshensyn.

 

Oplysninger fra Enhedslistens udenrigspolitiske positionspapir.

 

Å – Alternativet

Ingen fastlagt udenrigs- eller udviklingspolitik (april 2015).

0
0
0
s2smodern
powered by social2s