Herunder kan I finde en række ressourcer ang. civilsamfundsorganisationers adgang til EU-funding og Globalt Fokus’ arbejde hermed.

Materiale fra CONCORD 

Guide to EuropeAid funding instruments 2014-2020 – CSO engagement in EU development cooperation

2014, efterår

CONCORD Europe har lavet en god introduktion til EuropeAid's programmer og instrumenter, med fokus på civilsamfundsorganisationers muligheder for samarbejde og finansiering. Guiden kan findes her.

 

EU Funding Delivery Mechanisms – New trends in EuropeAid funding, and what they mean for CSOs

2016, forår

Med EU’s nye udviklingsstrategier for 2014-20 indledtes ændringer i måden hvorpå Kommissionen finansierer civilsamfundsorganisationers globale udviklingsarbejde. De nye tendenser kan påvirke forskellige typer af organisationer på forskellige måder, men rapporten forsøger at give et overblik, som kan være nyttigt for en bred vifte af civilsamfundsaktører og andre interesserede. Rapporten behandler blandt andet:

 • Direct awards.
 • Pooled funding and trust funds.
 • Framework partnership agreements.
 • Re-granting / financial support for third parties.
 • Follow-up grants.
 • Ring-fencing.
 • Eased co-financing requirements.
 • Operating grants.
 • Flagship initiatives.
 • Blending.

Rapporten kan hentes her.

 

EU Delegations Report 2015 – Mutual engagement between EU Delegations and civil society organisations

2015, januar

Rapporten, der bygger på 229 besvarelser fra civilsamfundsorganisationer i 70 lande suppleret af interviews med EU-delegationer, har til formål at bidrage til at styrke engagement og dialog mellem EU’s delegationer og civilsamfundsorganisationer, inkl. relation angående fundingmuligheder og -samarbejde. Rapporten peger på, at der stadig er meget at gøre for at styrke engagementet mellem EU-delegationer og civilsamfund verden over, men peger også på positive tendenser og eksempler, der kan guide et forstærket samarbede fremover.

Rapporten kan hentes her.

Statistik og notater ang. danske organisationers EU-funding

Globalt Fokus har de sidste år udarbejdet 'fundingnoter' om de danske civilsamfundsorganistioners EU-finansierede udviklings- og nødhjælpsprojekter. Noterne kan hentes her:

Guides

CONCORD guide til DEVCO-ansøgningsformer

2016, efterår

Find herunder en praktisk guide til at udarbejde ansøgninger til EU . Guiden er inddelt i tre separate dokumenter og dækker overordnet elementerne concept note, full application form, logical framework og budget. Guiden følger formatet fra PRAG 2015 for ansøgninger gennem onlinesystemet PROSPECT.

 

Guides til ansøgning og administration af EU-projekter

2014, sommer

Find herunder to skriftlige guides til dels ansøgning og administration af EuropeAid-projekter. Bemærk at disse er færdigredigeret i første halvår af 2014, og der kan derved være kommet ændringer til retningslinjerne siden (se evt. nedenfor).

 

Guides til Kommissionens PRAG

Disse guides er udarbejdet af CONCORDs arbejdsgruppe på området og har til hensigt at identificere og fortolke de vigtigste ændringer introduceret i nye udgaver af PRAG. Links til den enhver tid gældende PRAG kan findes nederst på denne side.

 

Guidance note for financial reporting

December, 2015

Guide udarbejdet med henblik på at forklare brugen af EuropeAids finansielle afrapporteringsformater for grants. Dokumentet ’Financial Reporting for Grants Financed by EuropeAid/DEVCO and the European Development Fund (EDF)’ kan hentes her.

Diverse andet

 • EuropeAids eget toolkit til finansiel compliance angående kontrakter med EU. Financial Management Toolkit kan findes her.

 • Den til enhver tid gældende PRAG kan findes på EuropeAids hjemmeside her.

 • EuropeAids egen guide til at forstå diverse retningslinjer, DEVCO Companion, kan findes på EuropeAids hjemmeside her.

 • EuropeAids eget PRAG e-learning-modul kan findes på EuropeAids hjemmeside her.

 • EuropeAids elektroniske system for ansøgninger, PROSPECT, kan findes på EuropeAids hjemmeside her.

 • EuropeAids elektroniske Potential Applicant Data On-Line Registration (PADOR) kan findes på EuropeAids hjemmeside her.

 

 

 

 

0
0
0
s2smodern
powered by social2s