0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

Globalt Fokus består pt. af 80 organisationer. Medlemskab af Globalt Fokus er åbent for alle danske civilsamfundsorganisationer, som kan tilslutte sig Globalt Fokus’ formål, og som har udviklings- miljø og humanitære udviklingsaktiviteter, herunder ulandsoplysning, som et kerneområde i deres arbejde.

 

Medlemmer af Globalt Fokus

      ADRA

       AK

 AIDS

 

        Aktion Boernehjaelp2

Amnesty

 

AXIS

 

AWE

 

Brahma

Boernefonden CARE Caritas

CICED

 

CISU

Cross Cultures

 

 Dalit

 

 

DFE

Lærerforeningen

 

 

Danmission

 

  Dansk Blindesamfund

DFH

 

DFUNK

       DF

    DMRU

DUF

            Logo DVF

 

DH

   DSF

       DIGNITY

 

Fair Fishing

     FIC

 

    FIQ

     FN

 

Hoejskolerne

FKN

 

GAME

 

GTU

 

 

 

Ghana Venskabsgrupperne

 Globale Laeger

 

Globale Skolepartnerskaber

Globale seniorer

 

IAHV

IHU

 

 

IAS

            IMS

       IWGIA

 

        KULU

           Kvinderaadet

 

 LEV

         Levende Hav

     LGBT DK

 

 

MasangaDK

 

Mejerifolk

      MK

 

 

 

MS

 

Mission Øst

 

MUNDU

 

NGO Fontana 

 

  

           OD logo pos RGB 

  

 

logo main oxfam

 

Plan logo

PUGAD

 

red barnet

        red orangutangen

 

RETRO

 

røde kors

 

SEXogSAMFUND 

 

SDO

 

SOS Børnebyerne

       SPOR media

           UBUMI

Svalerne

 

UFF

 

Ulandssekretariatet 

 

 

URK

 

 

VE

 

 

VS

 

 

WWF

 

 

ØL

100tilbørnene

 

 

3F

 

Kunne din organisation tænke sig at blive medlem?

Send en mail til info@globaltfokus.dk hvori I fortæller, at I er interesserede i medlemskab og kort beskriver jeres organisation – evt. inkl. jeres vedtægter.

 

Globalt Fokus’ Styregruppe behandler jeres ansøgning om optagelse ved et kommende møde. Herefter er I enten optaget eller ikke optaget som medlemmer og kan indgå i arbejdsgrupper m.v.

 

Kontingentopkrævning udsendes én gang om året. Er der lige betalt kontingent, vil I dog blive bedt om at betale kontingent for det allerede igangværende år.

 

Læs om kontingentsatser herunder.

 

Kontingent

Medlemskontingenterne vedtages årligt på Globalt Fokus’ generalforsamling og afhænger blandt andet af den enkelte organisations størrelse.

 

Kategori 1: Organisationer med en årlig omsætning på mindre end 2 mio. kr. Pris for medlemskab: 550 kr. pr. år.

Kategori 2: Organisationer med en årlig omsætning på mellem 2 og 10 mio. kr. Pris for medlemskab: 4.400 kr. pr. år.

Kategori 3: Organisationer med en årlig omsætning på mellem 10 og 25 mio. kr. Pris for medlemskab: 9.200 kr. pr. år.

Kategori 4: Organisationer med en årlig omsætning på mellem 25 og 50 mio. kr. Pris for medlemskab: 18.000 kr. pr. år.

Kategori 5: Organisationer med en årlig omsætning på 50 mio. kr. eller derover. Pris for medlemskab: 32.500kr. pr. år.

 

Indplacering: Det er den enkelte organisation der er ansvarlig for at indplacere sig korrekt mht. omsætning jf. ovenstående.

 

Baggrund: Kategorierne er baseret på de hidtidige kontingentsatser- og strukturer i Concord Danmark og NGO FORUM samt på beslutning ved NGO FORUMs årsmøde 2014 vedr. kontingentsatser. Det estimeres, at Globalt Fokus, med den nuværende medlemsskare, vil få en indtægt på godt 500.000 kr. fra kontingenter, hvilket er lidt mere end de ca. 490.000 kr., som var den samlede kontingentindtægt fra NGO FORUM (122.110 kr.), Concord Danmark (319.500 kr.)  og FORDI – Forum for Rettigheder og Diversitet (49.500 kr.) for 2014.

 

Læs mere om kontingentsatserne her.