Efter en længere sammenlægningsproces blev NGO FORUM og Concord Danmark lagt sammen ved en stiftende generalforsamling d. 27. maj 2014. Den nye forening fik navnet Globalt Fokus - Folkelige Organisationers Udviklingssamarbejde. Globalt Fokus viderefører arbejdet fra de to hidtidige CSO platforme og fortsætter det tætte samarbejde med 92-Gruppen.

 

Se centrale dokumenter fra sammenlægningsprocessen her:

 

NGO FORUMs historie

NGO FORUM startede oprindeligt som "NGO-kontaktudvalget", hvis medlemmer blev udpeget af daværende udviklingsminister Helle Degn (S). Udvalget fungerede under skiftende SR ministre igennem 1990erne. Men som led i VK-regeringens generelle nedlæggelse af råd og nævn, blev NGO-kontaktudvalget politisk nedlagt i 2002, men fortsatte som et internt koordinationsudvalg mellem de folkelige organisationer. Efter NGO-træffet i 2006, tog de folkelige organisationer initiativ til en proces omkring etablering af et mere formelt NGO FORUM. Men NGO FORUM blev først officielt etableret ved NGO FORUMs første årsmøde den 18. september 2007. Dermed fik det folkelige miljø et mere repræsentativt og formaliseret udvalg, der - indtil sammenlægningen med Concord Danmark - virkede som det officielle dialogforum over for udviklingsministeren, ministerier, det politiske system og andre, som ønsker en fælles indgang til NGO-verdenen i Danmark.

Concord Danmarks historie

I 2009 blev EU NGO-Platformen til Concord Danmark. Concord Danmark var et netværk for udviklingsorganisationer med fokus på EU der arbejdede for en mere retfærdig og effektiv udviklingspolitik, der samtidig fremmer aktiv deltagelse fra civilsamfundet i udviklingsarbejdet – ikke kun i Europa, men også i udviklingslandene. Concord Danmark havde ved sammenlægningen ca. 40 medlemsorganisationer, og fungerede som den danske platform for Concord Europe, der repræsenterer 1600 udviklings- og nødhjælpsorganisationer i Europa.

0
0
0
s2smodern
powered by social2s