Puljen til støtte af kapacitetsudviklingsinitiativer er en åben pulje med et årligt beløb på ca. 1,8 mio. kroner. Puljen har to årlige ansøgningsrunder, med ansøgningsfrist i hhv. april og oktober.

 

Næste ansøgningsfrist er d. 1. oktober 2020 kl. 09.00. (Bemærk at der ikke vil være en ansøgningsrunde i april 2020)'

 

Bemærk at formateterne i øjeblikket er ved at blive revideret, og at ansøgningerne til kommende runde vil gøre brug af disse, nye formater.

 

Det anbefales at I tagter kontakt til puljerådgiver Ida Lærke Holm på 31 68 47 46 eller via iho@globaltfokus.dk omkring rådgivning eller faglig støtte.

 

Læs rammen for den fælles kapacitetsudvikling her

Formål og krav

Puljen til Støtte af Kapacitetsudviklingsinitiativer (Puljen) har som mål at understøtte kapacitetsudviklingsinitiativer, der er udviklet af og har et stærkt ejerskab hos en gruppe danske civilsamfundsorganisationer med virke i det Globale Syd. Puljen støtter kapacitetsudviklingsinitiativer indenfor strategisk vigtige områder, hvor det valgte tema rækker ud over den enkelte organisations virkefelt.  Det er afgørende, at initiativer omsættes til organisatorisk praksis som øger kvaliteten, effektiviteten og gerne understøtter nytænkning af organisationernes arbejde i det Globale Syd og i relation til fortalervirksomhed.

 

Det er et krav, at minimum tre organisationer indgår i ansøgninger. Relevans og et stærkt ejerskab blandt de ansøgende organisationer vægtes højere end et stort antal mindre aktivt deltagende organisationer. Det vurderes positivt, hvis organisationer med forskellig baggrund (størrelse, tematisk fokus etc.) arbejder sammen om initiativet. Dette ud fra en opfattelse af at kapacitetsudviklingen ofte finder sted ved at problemstillinger udfordres af organisationer med forskellige tilgange – ikke kun blandt nogle få ligesindede organisationer.

 

Retningslinjer og bevillingskriterier kan hentes her.

Støttemuligheder

Der kan søges om støtte på op til kr. 400.000. For at sikre sammenhæng mellem krav til ansøgning og rapportering og det ansøgte beløb administreres puljen indenfor to kategorier:

 

  • Mindre initiativer med et budget på op til 75.000 kr.
  • Større initiativer med et budget på mellem 75.000 kr. og 400.000 kr.

 

Ansøgningsskemaer kan findes her                                 

Rådgivning og faglig støtte

Puljen er et tilbud om støtte til initiativer, der er groet frem blandt danske civilsamfundsorganisationer på grundlag af identificerede fælles kapacitetsudviklingsbehov blandt disse. Ejerskab ligger hos de ansøgende organisationer, men Globalt Fokus kan spille en understøttende og faciliterende rolle i forhold til såvel udvikling af initiativet som erfaringsopsamling, dokumentation og erfaringsdeling.

 

Globalt Fokus’ sekretariat rummer en række faglige kompetencer, som de ansøgende organisationer kan trække på, hvilket indbefatter:

 

  • Rådgivning og faglig støtte i forbindelse med planlægnings- og ansøgningsprocessen, herunder særligt støtte til behovsafklaring og formulering af udviklingsmål.
  • Rådgivning og faglig støtte i forbindelse med implementeringsfasen, herunder særligt støtte til at omsætte kapacitetsopbygning til praksis i deltagende organisationer.
  • Rådgivning og faglig støtte/facilitering i forbindelse med dokumentationsfasen, herunder særligt støtte til at dokumenterer resultaterne/effekten af initiativet i de deltagende organisationer (samt efter anmodning facilitering og dokumentation af det afsluttende refleksionsmøde).

 

Udover at give adgang til disse konkrete ydelser og støtte så vil en løbende kontakt til Globalt Fokus’ også sikre at initiativerne er forankret i det danske civilsamfundsmiljø og at mulige synergier og fælles læring mellem forskellige initiativer styrkes. Endelig vil et aktivt engagement mellem initiativer og Globalt Fokus være med til at styrke denne som en fælles ressource til gavn for hele civilsamfundsmiljøet.

0
0
0
s2smodern
powered by social2s