Puljebørsen samler de kommende initiativer, der planlægger at søge om støtte fra Puljen. Her kan organisationer, der er ved at udtænke og formulere et kommende initiativ, dele deres tanker og planer, som andre hermed får muligheden for at tilslutte sig i processen op mod indsendelse af ansøgningen. Formålet med puljebørsen er således at give interesserede organisationer indblik i, hvilke pulje-initiativer der er under opsejling i det danske civilsamfund.

 

Skemaet kan downloades her

 

Dette skal hjælpe til, at flere organisationer kan blive en del af de pulje-initiativer, der bliver bevilliget inden for Globalt Fokus’ pulje til støtte af kapacitetsudviklingsinitiativer.

 

Aktuelle initiativer findes nedenfor.:

 

Titel/fagligt tema for initiativet

Kort beskrivelse (max 15 linjer)

Status for forberedelsesprocessen

Deltagende organisationer

Deadline for deltagelse

Kontaktperson

CHS og GB i praksis – indflydelse gennem Internationale Alliancers

  • Det er velkendt at de humanitære behov er stigende, mens midlerne til humanitær intervention ikke stiger med samme hastighed. Grand Bargain og Core Humanitarian Standards sætter global humanitær dagsorden og ramme for humanitær intervention bl.a. med fokus på nationale og lokale aktører som ”first responders” og komplementaritet,
  • Med Grand Bargain og CHS følger øgede krav til danske og globale allianceorganisationer omkring lokal forankring af nødhjælpsindsatser – og her kan danske organisationer spille en særlig rolle i at støtte, at alliancernes, ofte globalt harmoniserede, nødhjælpsarbejde, lever op til aspirationerne i Grand Bargain og CHS.

For at udnytte denne særlige rolle til at støtte alliancernes evner til at forankre nødhjælpsindsatser som det forventes i Grand Bargain og CHS, vil RB i samarbejde med interesserede partnere/NGO’er afdække hvordan de danske organisationer bedst muligt gør vores indflydelse gældende i alliancerne på dette område.

Det kunne f.eks. omfatte udvikling af en sektorspecifik tilgang til styrkelse af lokale organisationers humanitære kapaciteter og evne til at leve op til CHS og humanitære principper gennem de store alliancer. Kapacitetsudviklingskomponenten ville dels omhandle de danske organisationers evne til at støtte alliancernes arbejde med CHS og GB, dels styrke danske organisationers evne til at kapacitets ’assesse’ og styrke lokale organisationers specifikt humanitære kapaciteter (CHS, Humanitære principper, koordinationssystemer og hvordan man indgår i dem).

 

Red Barnet

Sidste dato for tilmelding til ansøgergruppen/være en aktiv del af initiativet.

Katja Rosenstock (KR@redbarnet.dk)

Kristine Mærkedahl Jensen (KMJ@redbarnet.dk)

 

Skrøbelige stater og ’nexus’: styrkelse af civilsamfund – hvordan gør vi det i praksis gennem større Internationale Alliancer?

  • Danske organisationer og de alliancer, vi er del af arbejder i stigende grad i skrøbelige stater og situationer. Skrøbelighed sætter traditionelt civilsamfundsarbejde under pres, idet skrøbelige kontekster ofte er karakteriseret af eksplicit politisering, legitimitet, problematikker omkring adgang og monitorering, relationsstyrkelse og uhyre vanskelige rammevilkår for civilsamfund.
  • Skrøbelige situationer er ligeledes ofte præget af et kontinuerligt skift mellem udviklings- og nødhjælpslignende situationer, og krydser således ofte frem og tilbage over udviklings- og nødhjælpskontinuummet.
  • Danske organisationer har en særlig rolle at spille ind i allianceorganisationer på baggrund af vores stærke tradition indenfor civilsamfunds styrkelse, men har brug for yderligere dybde i og forståelse af, hvordan skrøbelighed påvirker vores muligheder for at styrke civilsamfund, hvordan civilsamfunds styrkelse ser ud i skrøbelige situationer og på tværs af udviklings- og nødhjælpskontinuummet.

Projektet har til formål at styrke relevante danske organisationers kapacitet til at arbejde med civilsamfundsstyrkelse i skrøbelige situationer, på tværs af humanitarian development nexus og som medlem af store globale alliancer og de muligheder alliancer åbner op for.

Kapacitetsstyrkelsen vil bl.a. foregå gennem en foredrags/debatrække bundet op på konkrete eksempler og sparring om de udfordringer danske organisationer står med, herunder linket til alliancerne og CHS og GB

 

Red Barnet

Sidste dato for tilmelding til ansøgergruppen/være en aktiv del af initiativet

Katja Rosenstock (KR@redbarnet.dk)

Kristine Mærkedahl Jensen (KMJ@redbarnet.dk)

 

 

 

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s