Det er ansøgerne selv, der udarbejder ansøgningen, men Globalt Fokus’ Puljerådgiver er klar med rådgivning og sparring allerede i idéfasen, såvel som i ansøgningsfasen. Globalt Fokus’ sekretariat rummer en række faglige kompetencer, som de ansøgende organisationer kan trække på. Hvis I har brug for rådgivning eller faglig støtte, kan I ringe eller skrive til puljerådgiver Ida Lærke Holm på 31 68 47 46 eller via iho@globaltfokus.dk 

 

Planlægnings- og ansøgningsprocessen

Rådgivning og faglig støtte i forbindelse med planlægnings- og ansøgningsprocessen, herunder særligt støtte til behovsafklaring og formulering af udviklingsmål. Det anbefales, at alle ansøgende grupper har haft dialog med Globalt Fokus’ Puljerådgiver inden indsendelse af ansøgning.

 

Følgende er eksempler på situationer, hvor en rådgivning vil være yderst relevant:

 

  • I har en ide til et tema/en fælles udfordring, som I gerne vil samarbejde om, men ved I ikke helt, hvordan den passer ind i retningslinjerne for Puljen. Globalt Fokus’ Puljerådgiver kender retningslinjerne og kan hjælpe jer med kvalificering af jeres ide. Det anbefales, at alle de organisationer, som forventer at blive en del af ansøgergruppen, deltager, så der kan nås til en fælles afklaring af egne såvel som fælles kapacitetsudviklingsbehov samt forventninger til samarbejdet.
  • De fælles kapacitetsudviklingsbehov er allerede afklaret, men I er usikre på, hvordan I bedst tilrettelægger en fælles læringsproces. Globalt Fokus’ Puljerådgiver sidder med mange gode råd og ideer til planlægning af fælles udviklingsprocesser. Det anbefales også her, at alle initiativtagende organisationer deltager.
  • I har arbejdet på en ansøgning men er usikre på, om den giver mening for andre end jer selv. Globalt Fokus’ Puljerådgiver kan hjælpe med et par kritiske øjne, og hjælpe jer med at blive endnu skarpere på det i vil sammen.    

 

Implementeringsfasen:

Rådgivning og faglig støtte i forbindelse med implementeringsfasen, herunder særligt støtte til at omsætte kapacitetsopbygning til praksis i deltagende organisationer. Det vil være meget forskelligt om ansøgende grupper har behov for rådgivning og faglig støtte i forbindelse med implementeringen, da der vil være stor forskel på initiativernes form og ambitionsniveau. Nedenfor er der en række eksempler på situationer, hvor det vil være relevant at trække på Globalt Fokus’ Puljerådgiver og/eller Kapacitetsudviklingskonsulent:

 

  • I er i gang med implementering af et kapacitetsudviklingsinitiativ og det viser sig, at forløbets første faser ikke giver de deltagende organisationer det forventede bidrag til udvikling hjemme i egen organisation. Globalt Fokus’ sekretariat sætter fokus på læringsprocesser og Globalt Fokus’ Puljerådgiver følger løbende med i de forskellige kapacitetsudviklingsinitiativer og får derigennem et godt indblik i tilgange og metoder. Globalt Fokus’ sekretariat vil derfor kunne gå i dialog med jer om metodevalg og give input og råd til det videre forløb.
  • I har gennem den første del af det fælles udviklingsforløb identificeret nye aspekter af initiativets tematiske område, som der er behov for at arbejde videre med, men I ved ikke hvem der vil kunne hjælpe jer videre med dette. Globalt Fokus’ har samarbejdspartnere i Danmark og internationalt, som måske kunne være relevante for jeres videre arbejde.
  • I har brug for ekstern facilitering til en del af jeres proces, men ved ikke hvem der vil egne sig bedst. Globalt Fokus’ og Globalt Fokus’ forskellige medlemsorganisationer arbejder løbende med forskellige konsulenter. Der kan derfor være gode råd at hente fra sekretariatet. 

 

Dokumentationsfasen:

Rådgivning og faglig støtte/facilitering i forbindelse med dokumentationsfasen, herunder særligt støtte til at dokumentere resultaterne/effekten af initiativet i de deltagende organisationer

  • Globalt Fokus’ Puljerådgiver faciliterer og dokumenterer meget gerne det afsluttende refleksionsmøde.
0
0
0
s2smodern
powered by social2s