Puljen stiller differentierede krav til rapportering for mindre og større initiativer. De konkrete krav fremgår af formater for afrapportering af disse initiativer. For al rapportering gælder, at det primære fokus ligger på dokumentation af effekt og læring snarere end dokumentation af gennemførte aktiviteter.

 

Kravene til rapportering retter sig mod at sikre såvel dokumentation af de opnåede resultater, i form af kapacitetsudvikling i de ansøgende og aktivt deltagende organisationer, som at understøtte refleksion og læring omkring initiativerne. Initiativernes rapportering danner grundlaget for Globalt Fokus’ rapportering til Udenrigsministeriet og indeholder derfor ligeledes grundlæggende monitoreringsdata om implementeringen af aktiviteterne.

 

Alle initiativer skal ved initiativets afslutning fremsende:

  • Rapport, der indeholder:
    • Opsummering af hovedkonklusioner fra afsluttende refleksionsmøde.
    • Refleksioner fra ansøgergruppen, herunder overvejelser om evt. opfølgende initiativer.
    • Fakta Box med kvantitativ beskrivelse af initiativets aktiviteter
  • Finansiel rapportering i henhold til de til enhver tid gældende regler.

 

Mindre initiativer:

 

Større initiativer:

 

OBS: Nyt format for statusrapportering per 31.12. for større initiativer.

 

Dokumenter vedrørende initiativer støttet af den gamle puljeordning kan findes her.

 

Globalt Fokus har det overordnede ansvar for dokumentation af Puljen og rapportering fra de enkelte initiativer føder ind til den samlede dokumentation. Tidligere fælles rapportering kan læses her.

 

NGO FORUM årsrapporter:

 

Dokumentation af læring

 

Det er et krav, at der i forbindelse med afslutningen af alle initiativer gennemføres et refleksionsmøde med deltagelse fra ledelse og medarbejdere/frivillige i de ansøgende og, hvor disse på substantiel vis har været involveret i initiativet, andre aktivt deltagende organisationer. Globalt Fokus kan efter anmodning understøtte disse refleksionsmøder med facilitering og dokumentation af møderne. Initiativerne tilskyndes til at benytte sig af dette tilbud, da en ekstern facilitering ofte kan understøtte kritisk refleksion, og da involvering af Globalt Fokus vil sikre en bredere forankring og mulighed for at dele erfaringer blandt Globalt Fokus' medlemmer og andre relevante organisationer. 

 

0
0
0
s2smodern
powered by social2s