Børne- og Ungdomsnetværket var tidligere et initiativ støttet af NGO FORUMS pulje for faglige netværk og længerevarende initiativer. Netværket kører videre uden støtte fra Globalt Fokus. Læs om det tidligere støttede initiativ her. Og læs om netværket i sin nuværende form herunder.

 

BU NET LOGO

 

Børne-og Ungdomsnetværket er et fagligt netværk bestående af danske NGOer og institutioner der arbejder med børn og unge som målgruppe i udviklingsbistanden.

 

Børne- og Ungdomsnetværkets hovedformål er at fremme og koordinere fortalervirksomhed med fokus på børn og unge som strategisk indsatsområde i udviklingsbistanden, således at børn og unges position i civilsamfundet i syd forbedres.

 

Børne- og Ungdomsnetværket har eksisteret i over ti år. Netværket har på forskellig måde arbejdet med at øge kapaciteten samt videns- og strategiudviklingen hos de danske CSOer med målsætningen at indgå i systematisk erfaringsudveksling og dokumentation af erfaringer samt at udvikle metoder til arbejdet med børn og unge i bistandsarbejdet med henblik på at øge den faglige kapacitet i NGO-miljøet.

 

Find Børne- og Ungdomsnetværkets puljeansøgning her. 

Se Børne- og Ungdomsnetværkets vedtægter her.

 

 

Medlemskab

 

Medlemskab af Børne- og ungdomsnetværket er gratis. Medlemskab er muligt for organisationer, netværk, institutioner og enkelte konsulentvirksomheder, der arbejder med børn og unge i Syd.

 

Man anmoder om optagelse i netværket - det kræver en formel godkendelse at blive medlem. Denne opnår man ved at fremsender en helt kort skriftlig anmodning med begrundelse: Hvad forventer man at få ud af at være medlem - og hvad forventer man at kunne bidrage med til netværket. Denne anmodning sendes til bu@redbarnet.dk. Anmodningen stiles til Styregruppen - det er netværkets Styregruppe som behandler anmodningen.

 

Årsmødet er netværkets generalforsamling. Årsmødet finder normalt sted i marts måned. Her fastlægges rammerne for det kommende års aktiviteter.

 

 

Kontakt:

 

Børne- og Ungdomsnetværket

c/o Red Barnet

Rosenørns Allé 12, 3

1634 København V

Direkte nummer: +45 3524 8672

Forkvinde: Birgit Lundbak

E-mail: bu@redbarnet.dk

 

 

Styregruppe

 

Netværkets styregruppe består af syv medlemsorganisationer. Disse vælges på Årsmødet. For nærmere beskrivelse af Styregruppens mandat, se under Vedtægter. Følgende organisationer/repræsentanter sidder p.t. i netværkets Styregruppe:

 

DUF

Scherfigsvej 5

2100 København Ø

Tlf.: 39 29 88 88

Nina Christine Lundbye

 

Red Barnet

Rosenørns Alle 12

1634 Kbh V

Tlf.: 35 36 55 55

Birgit Lundbak (formand)

 

DMRU

Peter Bangs vej 1D

2000 Frederiksberg

Tlf: 39 61 27 77

Birgitte Stieper

 

Børnefonden

Jagtvej 157

2200 København N 

Tlf.: 70 22 12 11

Jeanette Kørner

 

Afrika InTouch

Amaliegade 1, 1.sal

8000 Århus C

Tlf: 86 76 18 64

Benjamin Kobborg

 

Ibis

Vesterbrogade 2b

1620 København V

Tlf: 35 35 87 88

Jette Luna

0
0
0
s2smodern
powered by social2s