Forum for Rettigheder og Diversitet – også kaldet FORDI, var et 3 årigt netværksinitiativ for danske udviklingsorganisationer og institutter, der arbejder ud fra en rettighedsbaseret (RBA) og diversitetsfokuseret tilgang til udvikling.

 

I en RBA tilgang adresseres de underliggende årsager til fattigdom, ulighed og marginalisering. Ved at fokusere på rettigheder og diversitet bliver vi bedre i stand at til at analysere, hvordan forskellige magtrelationer konstituerer og influerer hinanden, samt skaber hindringer for realiseringen af rettigheder. Dette hjælper til en mere kompleks forståelse af fattigdom, ulighed og marginalisering, hvilket muliggør en bedre udviklingsindsats. Et integreret element i en rettighedsbaseret tilgang er diversitetsaspektet, der skærper vores blik på ulige forhold mellem sociale kategorier, som køn, race, etnicitet, seksualitet, handicap, alder, kaste, religion og sociale klasser. En rettighedsbaseret tilgang søger at arbejde indenfor spændingsfeltet mellem statens forpligtigelser og rettighedshavernes krav på rettigheder. De internationale menneskerettighedsstandarder under FN forpligtiger nemlig staten og skaber ikke kun menneskerettigheder for rettighedshaverne. Stater er forpligtet til at sikre opfyldelsen af menneskerettighederne ved at handle på en måde, der gør det muligt for rettighedshaverne at nyde de rettigheder, som de har krav på.

 

FORDI's overodnede formål var at øge fokus på og styrke arbejdet med bekæmpelse af ulighed, fattigdom og marginalisering blandt danske udviklingsorganisationer, humanitære organisationer, menneskerettigheds-organisationer, institutter og deres partnerorganisationer.

                                                                                                                 

Delmål 1: Øge fokus på og styrke arbejdet med bekæmpelse af ulighed, fattigdom og marginalisering

Det gjorde vi gennem:

 • Styrke kvaliteten af medlemmernes arbejde med rettigheder og diversitet gennem læring, erfaringsudveksling og ny viden.
 • Udvikling af konkrete redskaber, der kan styrke medlemmerne i at bekæmpe ulighed, fattigdom og marginalisering.
 • Dokumentation af god praksis og resultater opnået ved en integreret tilgang til diversitet og rettigheder.
 • Innovativt samarbejde med forskere og forskningsmiljøer for at sikre synergi og faglig kvalitet.

 

Delmål 2: Styrke og bidrage til rettigheds- og diversitetsfokuseret fortalervirksomhed

Det gjorde vi gennem:

 • Aktiv deltagelse i dialogen omkring rettighedsbaseret arbejde med myndigheder, politikere og medier for eksempel relaterede til den danske udviklingspolitik og i forbindelse med det forstående arbejde med post-2015.
 • Formidling af viden inden for rettighedsbaseret arbejde – specielt relateret til FORDI’s årlige tema.
 • Styrkelse af medlemmernes evne til at udføre fortalervirksomhed indenfor forummets 3 temaer.

 

Læs FORDI's ansøgning her.

 

Læs FORDI's vedtægter her.

Ressourcedatabase:

Budget Analysis and Expenditure Tracking:

 

Documentation of HRBA:

 

Education and Human Rights:

 

Gender and Rights:

 

Indigenous Rights:

 

Inequality:

 

LGBT rights:

 

Right to Food:

 

Practitioners guide to the HRBA: Intitut for Menneskerettigheder har sammensat en ressourceguide til Udenrigsministeriet i forbindelse med implementeringen af den overordnede strategi for Dansk udviklingssamarbejde, Retten til et bedre liv.

 

Høringssvar gennem Danida Public Consultations: For at assistere danske civilsamfundsorganisationer med at skrive kvalificerede høringssvar gennem Danida Public Consultations har FORDI udarbejdet en inspirationsguide til det gode høringssvar samt en kort introduktion til Danida Public Consultations. Inspirationsguiden indeholder en række konkrete anbefalinger og hjælpespørgsmål som kan fungere som inspiration i udarbejdelsen af høringssvar.

Afholdte arrangementer:

 • 05.12.2014: Accountability-træning. I samarbejde med WASH Forum og Institut for Menneskerettigheder.
 • 25.11.2014: Rådgivning om Universal Periodic Review. I samarbejde med Institut for Menneskerettigheder.
 • 23.09.2014: Rettighedsforkæmpere fra Zimbabwe deler perspektiver fra arbejdet i en skrøbelig politisk kontekst. I samarbejde med Afrika Kontakt og CISU.
 • 08.09.2014: Best practice workshop: Using the UPR to promote human rights in Danish development cooperation. I samarbejde med Amnesty International og Sex & Samfund.
 • 18.06.2014: Introduktion til Varieties of Democracy's online værktøjer og database. I samarbejde med Varieties of Democracy, Göteborg og Lund Universitet.
 • 04.06.2014: Inspirationsworkshop om sikring af rettigheder i Skrøbelige Stater. I samarbejde med Røde Kors, Red Barnet og Dansk Flygtningehjælp.
 • 25.03.2014: Inspirationsworkshop om HRBA-metoder til kompetenceudvikling. I samarbejde med Institut for Menneskerettigheder, Red Barnet og Folkekirkens Nødhjælp.
 • 23.01.2014: Staffan Lindberg: Hvordan måler vi på rettigheder og demokratiudvikling? I samarbejde med Fagligt Fokus.
 • 13.01.2014: Patrick Twomey: Documenting the Effect of the Rights Based Approach to Development. I samarbejde med FORDI´s dokumentations-arbejdsgruppe.
 • 13.12.2013: Aftenseminar og 2-dages Workshop: Gender, Rights and development. I samarbejde med Kvinfo og KIT - Royal Tropical Institute (Holland).
 • 25.11.2013: Debat om jordrettigheder med Christian Friis Bach. I samarbejde med Care, DIIS og IWGIA.
 • 23.10.2013: Formiddagsmøde om participatorisk budgetmonitorering. I samarbejde med Institut for Menneskerettigheder.
 • 26.06.2013: Filmaften og Debat: Gulabi Gang. I samarbejde med Final Cut for Real.
 • 03.06.2013: Debatmøde - om FN's High Level Panel's rapport. I samarbejde med Concord Danmark, 92-gruppen og NGO FORUM.
 • 06/07.05.2013: Kursus / Integreringen af menneskerettigheder i udviklingspraksis. I samarbejde med Institut for Menneskerettigheder.
 • 02.05.2013: Seminarrække / Den rettighedsbaserede tilgang til bekæmpelse af tortur. I samarbejde med DIGNITY.
 • 30.04.2013: Fælles informationsmøde - Status for post-2015 processen. I samarbejde med Concord Danmark, 92-gruppen og NGO FORUM.
 • 21.03.2013: Seminar om Key Populations. I samarbejde med Aidsnet.
 • 20.03.2013: Seminarrække / Den konstruktive dialog mellem Nord og Syd. I samarbejde med AIDS-Fondet.
 • 07.03.2013: Introduction to Budget Analysis and Expenditure Tracking. I samarbejde med Mellemfolkeligt Samvirke.
 • 20.02.2013: Konference om 'Nye globale mål efter 2015'. I samarbejde med NGO FORUM, Concord Danmark, 92-gruppen.
 • 19.02.2013: Seminarrække / Making Social and Economic Rights Work: Experiences with the Right to Food. I samarbejde med Folkekirkens Nødhjælp.
 • 15.01.2013: Seminarrække / LGBT-rettigheder. I samarbejde med Landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner.
 • 20.11.2012: Seminarrække / rettighedsbaseret tilgang fra et handicapperspektiv. I samarbejde med Danske Handicaporganisationer.
 • 19.11.2012: Ligestilling - fra feministisk kamp til styringsredskab i Verdensbank-regi? I samarbejde med Roskilde Universitet og Folkekirkens Nødhjælp.
 • 24.10, 30.10 og 14.11, 2012: Tre tematiske workshops om post-2015 udfordringerne. I samarbejde med Concord Danmark, 92-gruppen og NGO FORUM.
 • 23.10.2012: Seminarrække / Fiskerirettigheder i praksis - Hvilke rettigheder og for hvem? I samarbejde med Afrika Kontakt.
 • 10/11.10.2012: Kursus / Integreringen af menneskerettighedstilgangen i udviklingspraksis. I samarbejde med Institut for Menneskerettigheder.
 • 09.10.2012: Debatarrangement / Oplæg fra egyptiske Josephine Kamel Youssef. I samarbejde med Kvindernes U-landsudvalg.
 • 21.09.12: Debatarrangement / Civilsamfundsmøde om post-2015. I samarbejde med NGO FORUM, Concord Danmark og 92-gruppen.
 • 06.09.2012: Seminarrække / Public service charters as a mean to improve social and economic rights. I samarbejde med Institut for Menneskerettigheder.
 • 21.06.2012: Workshop / Fortalervirksomhed og rettighedsbaseret udviklingsarbejde. I samarbejde med Fagligt Fokus og NGO FORUM
 • 07.06.2012: Debatarrangement / Et tjek på FN's 2015-mål. I samarbejde med Concord Danmark og FN's Udviklingsprogram (UNDP).
 • 10.05.2012: Debatarrangement / Rights-based development in an Ethiopian context - dealing with traditional norms and a restricted civic space. I samarbejde med Danish Mission Council Development Department.
 • Marts / April 2012: Teaterstykket SEVEN / Et skelsættende dokumentar-teaterstykke, der bygger på interview med syv bemærkelsesværdige kvinder fra Guatemala, Nordirland, Rusland, Nigeria, Afghanistan, Pakistan og Cambodja. I samarbejde med FN's Udviklingsprogram, Folkekirkens Nødhjælp, Hedda Production AB, Betty Nansen Teatret, Teater Nordkraft, Teatret Svalegangen. SEVEN blev støttet af DANIDA, NGO FORUM, Det Obelske Familiefond

  

0
0
0
s2smodern
powered by social2s