Netværksaktiviteten beskæftigede sig med kapacitetsopbygning af danske NGO’er indenfor bæredygtig forretningsudvikling med det formål, at danske NGO’er effektivt kan indgå i globale værdikæder som bindeled og rådgiver for lokale partnere og danske virksomheder og bidrage til udvikling af bæredygtige globale værdikæder.

 

Behovet for dette er stigende, fordi flere og flere aftagere i udviklede lande ønsker et tættere forhold til leverandører i udviklingslande. Dette for at gøre værdikæden kortere og samtidig for at have større indflydelse på produktudvikling, medarbejderforhold osv. Et stigende antal forbrugere forventer, at virksomheder har styr på deres leverandørforhold, og dette er som oftest bedst muligt ved at fordybe og forstærke relationen til leverandørerne. Den danske detailhandels gigant COOP har i samarbejde med Nepenthes implementeret et projekt, hvor COOP importerer FSC certificerede produkter fra producenter i Honduras, hvor Nepenthes har godt lokalt kendskab. Denne ansøgning omhandler netop kompetenceudvikling af danske NGO’er til at indgå som bindeled og rådgiver mellem lokale virksomheder og organisationer i Syd og aftagere i Nord. Herunder hører blandt andet: evnen til at analysere markedet og se forretningsmuligheder for lokale partnere, proaktivt kontakte danske virksomheder og præsentere forretnings-ideen, viden om CSR og generelle markedstendenser, indsigt i leverandørkrav og lovgivning fra danske virksomheders side, herunder generelle og branchespecifikke m.v.

 

Temaet relaterer sig til de overordnede udviklingstendenser og tværgående problemstillinger inden for udviklingsbistanden, idet udviklingsbistanden lægger op til en aktiv inddragelse af privat sektoren i både Danmark og modtagerlandene med fokus på fattigdomsbekæmpelse og økonomisk vækst gennem opstart og styrkelse af små og mellemstore virksomheder i udviklingslandene.

 

Aktiviteten havde fokus på kapacitetsudvikling via gennemførelse af seminarer, workshops og netværk med privatsektoren, og alle relevante danske NGO’er blev inviteret til at deltage i de foreslåede seminarer. Det handlede i høj grad også om forretningsudvikling for NGO’erne selv. Det vil sige muligheden for at tænke deres nuværende projekter og kompetencer ind i en værdikædesammenhæng. Eksempelvis kan arbejde med børnearbejde, lokale produkter, organisationsudvikling, arbejderrettigheder osv. være særdeles relevant i en værdikædekontekst. Udviklingen af nye muligheder for danske NGO’er ligger mere i hvilke partnere de kan samarbejde med, og hvorledes de kan inddrage danske virksomheder i udviklingsarbejdet.

 

Dette indebærer også, at danske NGO’er kan understøtte civilsamfundsorganisationer i syd således, at de kan deltage og aktivt promovere bæredygtig forretningsudvikling i deres respektive lande og indenfor deres respektive områder.

 

Læs netværkets afsluttende rapport her.

Læs guideline for identifikation af relevante kompetencer og muligheder relateret til CSR samarbejde.

 

0
0
0
s2smodern
powered by social2s