Arbejdsgruppen for ligestilling fokuserer på ligestilling i dansk udviklingsbistand og internatioanle arbejde. Vi tager udgangspunkt i kønsligestilling, men vi har en bred, inklusiv og intersektionel tilgang til ligestilling i udviklingsbistanden.

 

Ligestilling er et vigtigt element af dansk udviklingssamarbejde og udenrigspolitik. Men der er behov for en koordineret indsats fra civilsamfundet, som kan arbejde for at styrke placering af ligestilling i Danmarks internationale arbejde, sikre at vi i civilsamfundet kan tale med en stemme og dermed styrke vores fælles prioriteter.

 

Danmarks primære fokus inden for ligestilling har hidtil været seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder(SRSR), hvor man har udfyldt en vigtig rolle som global leder. Dette fokus bør naturligvis fortsætte, og yderligere kvalificeres med input fra det danske civilsamfund, men der er også behov for udbrede fokusset omkring ligestilling til at inkludere andre og nye aspekter fx kvinders politiske deltagelse, kampen mod vold mod kvinder, gender mainstreaming og gender budgeting.

 

Arbejdsgruppen har både fokus på interessevaretagelse og kapacitetsopbygning.

 

Ønsker du at høre mere om arbejdsgruppen for ligestilling, eller ønsker du at deltage i arbejdet, så skriv til Rebekka Blomqvist på reb@globaltfokus.dk.