Globalt Fokus samarbejder med 92-gruppen i arbejdsgruppen om ”orden i eget hus”.

 

Arbejdsgruppen har fokus på at indsamle cases, udvikle konkrete redskaber, samt guide i processer for organisations- og kulturændringer, der understøtter medlemmerne i at gå forrest i at arbejde bæredygtigt socialt, økonomisk og miljømæssigt.

 

Globalt Fokus fokuserer desuden på at koble ”orden i eget hus” med medlemmernes organisatoriske forankring af Verdensmålene.

 

Hvis du vil vide mere om arbejdsgruppen eller er interesseret i at deltage i gruppen, kontakt Sigrid Bjerre Andersen, sba@globaltfokus.dk

Dokumenter

Anbefalinger til flytransport 

Dokumentet er forfattet af Globalt Fokus baseret på erfaringsdeling i arbejdsgruppen.