Globalt Fokus’ arbejdsgruppe for Public Affairs, i daglig tale PA-gruppen, beskæftiger sig med de politiske processer og muligheder der er for at påvirke udviklingspolitikken. Public Affairs betyder kort sagt politisk interessevaretagelse og gruppens primære arbejde består af at udveksle, samtænke og koordinere det politiske arbejde, som sekretariatet varetager. PA-gruppen er en mulighed for Globalt Fokus’ medlemmer at blive tættere inddraget i sekretariatets operationelle arbejde med interessevaretagelse.

 

Gruppen består primært af politiske rådgivere, da arbejdet centreres om politisk forståelse og indflydelse.

 

Er du interesseret i at vide mere om PA-arbejdsgruppen, så kontakt Rebekka Blomqvist (reb@globaltfokus.dk).