Download som iCal-fil
Dialogmøde med Folketingets tværpolitiske netværk for FN’s verdensmål
Mandag 29 Maj 2017, 14:00 - 16:00

Den 29. maj 2017 afholder Folketingets Tværpolitiske Netværk for FN’s verdensmål (2030-netværket) et offentligt dialogmøde på Christiansborg. Her har du har muligheden for at komme og bidrage med dit syn på, hvad netværket fremadrettet skal tage op af emner og aktiviteter.

 

Baggrund

 

I marts 2017 blev Folketingets Tværpolitiske Netværk for FN’s verdensmål etableret på Christiansborg. Netværket er uformelt, og samtlige partier er repræsenteret med minimum ét folketingsmedlem. Formålet med netværket er at fremme FN’s verdensmål og skabe et forum for videndeling og debat om Danmarks arbejde med og implementering af FN’s verdensmål såvel nationalt som internationalt.

 

Netværket ønsker med dialogmødet at søge inspiration og input fra aktører i det danske samfund, som har konkret erfaring med at arbejde med FN’s verdensmål. Som deltager får du muligheden for at erfaringsudveksle omkring dit arbejde med FN’s verdensmål og komme med konkrete input til 2030-netværkets arbejde.

 

Som deltager opfordrer vi dig desuden til at medbringe eventuelt materiale, som du vil dele med de øvrige deltagere eller med netværket.

 

Format

 

I løbet af arrangements varighed på to timer vil du blandt andet tage del i tre korte sessioner, hvor du får muligheden for at komme med dine forventninger til netværket, din mening om de vigtigste emner, som netværket bør tage op samt dit syn på, hvor du fremadrettet ser muligheder for at samarbejde med netværket.

 

Derudover får du som deltager udleveret et postkort (eller en post-it eller lignende) hvorpå du kan skrive sit vigtigste budskab/forslag/tilbud om samarbejde til netværket, som afleveres ved udgangen. Således sikres det, at alle får mulighed for at aflevere deres individuelle budskab, selvom der skal prioriteres i emnerne igennem sessionerne.

 

Program

 

14.00-14.05: Velkomst og introduktion til arrangementet. Ved Kirsten Brosbøl (S), formand for 2030-netværket.

 

14.05-14.15: FN’s verdensmåls tilblivelse og mulighederne, som målene bringer med sig. Ved Mogens Lykketoft, medlem af Folketinget og tidligere formand for FN’s generalforsamling.

 

14.15-15.30: Sessioner – Input til 2030-netværkets arbejde

  • 14.15-14.40: Session 1 – Hvilke forventninger har I til 2030-netværket?
  • 14.40-15.05: Session 2 – Hvilke to emner, mener I, netværket bør prioritere fremadrettet?
  • 15.05-15.30: Session 3 – Hvilke områder/aktiviteter kan I samarbejde med netværket om?

 

15.30-15.55: Opsamling ved medlemmer af 2030-netvæk*: Hvilke hovedpointer tager du med dig til det fremadrettet netværksarbejde? Ved medlemmerne af 2030-netværket.

 

15.55-16.00: Afrunding af arrangement. Ved Thomas Danielsen (V), næstformand for 2030-netværket.

 

Hvor: Fællessalen, Christiansborg.

 

Tilmelding: Send mail til sekretariatsmedarbejder hos Globalt Fokus (sekretariat for 2030-netværket), Josefine Schlamovitz på js@globaltfokus.dk – mærk mailen ”Tilmelding til dialogmøde”. Tilmelding er åben indtil onsdag den 24. maj klokken 12.00.

Da der er et begrænset antal pladser, og arrangørerne ønsker at sikre repræsentativ deltagelse på tværs af det danske samfund, vil en eventuel begrænsning af antallet af deltagere fra samme sektorer, herunder deltagere fra samme kommune/region/virksomhed/organisation/fagforbund/videns-institution med videre, kunne forekomme.

 

Se mere information om netværket, dets medlemmer og dets aktiviteter på www.2030netvaerket.dk