Download som iCal-fil
Seminar om frivillighed og humanitært arbejde i Syrien: Voices from Syria
Fra Fredag 24 September 2021 -  09:00
Til Onsdag 29 September 2021 - 16:00
Kontakt voices.from.syria@dmaid.dk

 

voices-from-syria-postfbcover-2-760x428.png

 

Danish Muslim Aid (DM-Aid) og vores syriske partner Violet Organisation (Violet) er stolte over at kunne præsentere en unik læringsoplevelse, som er muliggjort ved finansiering fra Folkelig Engagement Puljen under CISU. 

 

Om seminar-serien: 

DM-Aid og Violet tilbyder en 4-dages læringsoplevelse med blended learning i form af et seminar og workshops. Vi starter med et 3-dages weekendseminar, hvor du vil møde Fuad Sayed Issa, som er den unge grundlægger af Violet, som er den største syriske ungdomsledede organisation. Fuad startede Violet, da han boede i Syrien og var kun 16 år. Nu bor han i Hatay i det sydlige Tyrkiet på grænsen til Syrien.  

 

Du vil også komme i kontakt med unge syriske frivillige, der bor inde i krigszonen i det nordvestlige Syrien, hvor du vil lære om, hvordan det er at være ung og frivillig i Syrien og hvordan man designer humanitære og udviklingsprojekter på baggrund af en case fra Syrien.  

 

På den 4. og sidste dag afholder vi en workshop på en hverdagsaften, hvor vi evaluerer på casen og hvor vi introducerer dig til, hvordan du kan bruge det som du har lært, i dit fremtidige frivillige arbejde. 

 

Hvornår er det?  

  •  24. og 25. september (modul 1: Seminar om frivilligt arbejde og mobilisering af civilsamfundet i Syrien samt introduktion til en aktuel problemstilling fra Syrien og de humanitære principper) 

  •  26. september (modul 2: Introduktion til Project Cycle Management og målene for bæredygtig udvikling (SDG) – Design dit eget humanitære projekt!) 

  •  29. september (modul 3: Feedback på jeres projekt og om hvordan du kan bruge din nye læring i dit fremtidige frivillige arbejde.) 

 

Hvordan kommer jeg med? 

Hvis du har en passion for humanitært eller udviklingsarbejde, eller bare vil lære mere om situationen i Syrien, så er vores 3-modulers læringsakademi i perioden 24. september til 29. september noget for dig.  

 

Der er begrænsede pladser, så skynd dig at sende os en e-mail, med dit navn og alder på  voices.from.syria@dmaid.dk.  

 

Vi håber at se dig!  

 

 

English:  

Voices from Syria:   Building bridges between Danish and Syrian Youth through engagement with sustainable development and humanitarian work.  

 

Danish Muslim Aid (DM-Aid) and Violet are proud to present a unique learning experience, which is made possible by funding from the Civic Engagement Fund under CISU. 

 

About the seminar series: 

DM-Aid and Violet offers a 4-day learning experience with blended learning in the form of a seminar and workshops. It will all start with a 3-day weekend seminar, where you will meet Fuad Sayed Issa, the young founder of Violet, the biggest Syrian youth led organization. Fuad started Violet when he was living in Syria and just 16 years old. He now lives in Hatay in southern Turkey on the border to Syria. 

 

You will also connect with young volunteers who are living inside the warzone in northwest Syria and learn about how it is to be young and a volunteer in Syria and you will be introduced to how to design humanitarian and development projects based on a real case from Syria.

 

On the 4th and last day, we will conduct an evening workshop. Here we will evaluate your cases, we also introduce you to how you can use what you have learned in your future volunteer work.

 

When is it?

  • 24 & 25th September (Module 1: Seminar on volunteering and community mobilization in Syria, an introduction a real case from Syria, along with an introduction to the humanitarian principles)  

  • 26th September (Module 2: Intro to Project Cycle management and the Sustainable Development goals (SDG) – Design your own humanitarian project!) 
  • 29th September (module 3: get feedback on your case and learn more about how you can use your new learning in your future volunteer work.)

How can I join?

If you have a passion for humanitarian or development work, or just want to learn more about the situation is Syria, then our 3-module learning academy is something for you. 

 

  • Apply now (deadline: 1st of September) to join the experience from 24th September to 29th September!  

Spots are limited so hurry up and send us an email, with your name and age on voices.from.syria@dmaid.dk.

 

We hope to see you!