Download som iCal-fil
Naturbaserede løsninger i dansk udviklingspolitik
Onsdag 24 August 2022, 17:00 - 20:00

Arrangementet afholdes i et samarbejde mellem IDA Global Development, 92-gruppen, Udenrigsministeriet og CISU under det Grønne Partnerskab onsdag den 24. august kl. 17-20.

 

Tilmelding foregår via IDAs hjemmeside:
– Fysisk deltagelse: https://bit.ly/3Q3wEyy
– Online deltagelse: https://bit.ly/3zHJag8

 

Der er i Danmarks udviklingspolitiske strategi, Fælles om Verden, et væsentlig fokus på naturbaserede løsninger – ligesom der i regeringens globale klimastrategi prioriteres indsatser, der skal bremse tabet af natur og biodiversitet, og fremme brugen af naturbaserede løsninger.

 

Naturbaserede løsninger handler om i højere grad at beskytte, genoprette og bruge naturen til at skabe løsninger for samfundsmæssige udfordringer som klimaforandringer, biodiversitetsproblemer, fødevareusikkerhed, bekæmpe fattigdom og sikre adgang til vand. Vi skal arbejde med naturen og ikke imod den.

 

Naturbaserede løsninger rummer derudover et betydeligt reduktionspotentiale, og estimeres at kunne levere 37% af de reduktioner der skal til for at nå Parisaftalens 1,5-graders-målsætning. Sammen med Udenrigsministeriets kontor for Grønt Diplomati og Klima inviterer IDA Global til et møde for at præsentere Udenrigsministeriets foreløbige arbejde med udrulning af NbS-indsatser, samt for at drøfte konkrete eksempler og udfordringer forbundet med at gennemføre NbS-indsatser.

 

Mødets program om Naturbaserede løsninger (NbS)

17.00-17.10: Indledning v. IDA Global Hans Peter Dejgaard og Henning Nøhr

17.10-17.35: Udfordringer ved NbS udrulning v. Radhika Murti, Director, Centre for Society and Governance, IUCN

17.35-18.10: Fremlæggelse af foreløbige status for UMs arbejde med NbS v. Johanne Brønden fra Udenrigsministeriet og konsulent Søren Mark Jensen

18.10-18.40: Let spisning og pause

18.40-19.00: Dansk NGO om erfaringer med NbS (tbc)

19.00-19.20 NbS, der gavner lokalbefolkninger v. Marie Gravesen og Mikkel Funder, DIIS

19.20-19.40: Diskussion og spørgsmål fra salen

19.40-20.00: Afsluttende bemærkninger fra UM v. kontorchef Karin Poulsen, GDK samt IDA Global Development

 
Sted IDA Conference, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V.