GROW - UDDANNELSE FOR KOMMENDE LEDERE OG KULTURBÆRERE

 

I alle organisationer er der medarbejdere, som spiller en stor strategisk rolle både i kraft af deres faglighed og deres potentiale for lederskab. Formålet med GROW er at sikre en kontinuerlig talentmasse af kommende ledere og samtidig at styrke de kulturbærere, der påtager sig et uformelt lederskab ude i organisationerne. Målet er at forberede dig på fremtidigt lederskab, så du kan navigere i det krydspres, som team- og mellemlederen ofte står i. På GROW berører vi de store samfundsmæssige spørgsmål om civilsamfundets rolle og fremtid, samtidig med at vi dykker ned i det personlige lederskab og det at lede i en kompleks organisation. Og selvom du muligvis ikke bliver leder i den nærmeste fremtid, vil du få redskaber og viden, der kan hjælpe dig til at omsætte fælles mål til handling.

 

 

GROW ER FOR DIG, SOM:

 

Ønsker at blive team- eller mellemleder eller vil undersøge, om du vil gå ledelsesvejen i fremtiden.

 

PÅ GROW LÆRER DU:

 

 • At forstå civilsamfundsorganisationernes rolle i samfundet og vilkår for lederskab
 • At navigere i rejsen fra at være medarbejder til at blive leder
 • At forbinde dine egne værdier til din organisations sag
 • At reflektere over din personlige rolle og potentielle lederskab
 • At koble den rolle, du har i dag, og den rolle, du ønsker i fremtiden

PÅ GROW FÅR DU:

 

Vi tilbyder dig en uddannelse, som vil styrke både din organisatoriske forståelse og dit personlige lederskab gennem øvelser, samtaler og inspirerende oplæg over tre dage. Derudover kan du se frem til at indgå i et stærkt netværk og fællesskab med både eksperter og ligesindede, som vil nikke genkendende til de vilkår og muligheder, der præger arbejdet i en NGO. Du vil ligeledes indgå i en læringsgruppe med andre deltagere, som vil følge dig ekstra tæt, både på og mellem modulerne. Du vil møde en række inspirerende danske og internationale oplægsholdere, der vil dele viden, erfaringer og værktøjer.

 

HVAD KRÆVER GROW AF DIG?

 

 • Din deltagelse skal forankres hos din nærmeste leder, der skal forpligte sig til at have mindst to samtaler med dig i forbindelse med uddannelsen, én før og én efter.  Før kursusstart bør I snakke om, hvorfor du gerne vil være leder, dine styrker og svagheder ift. lederrollen samt den sag eller område i organisationen, som du ønsker at præge og bidrage til. Efter kurset kan I følge op på disse samtaler med fokus på det fremadrettede arbejde og din fremtid.
 • Forberedelsestid til hvert modul i form af læsning af artikler og korte videooplæg
 • Mindre hjemmeopgaver, fx samtaler med kolleger
 • 1-2 dage uden for kurset til aktiviteter i en læringsgruppe med andre deltagere

 

UNDERVISERE:


Jesper Hildebrandt Brix

Jesper Hildebrandt Brix er koordinator for Center for Civilsamfundsledelse hos Globalt Fokus. Jesper har lang erfaring med ledelse fra den humanitære og private sektor i både dansk og internationalt regi. Han har blandt andet tidligere arbejdet som ansvarlig for international HR i NNIT A/S samt været HR-chef, direktør og bestyrelsesformand for Læger uden Grænser i Danmark og i ledende stillinger som udsendt med samme organisation til en lang række lande som f.eks. Afghanistan, Somalia, Lesotho og Indonesien. Jesper er uddannet sygeplejerske og proces konsulent og har mange års erfaring med undervisning fra forsvaret. Han er ved at tage en kandidat i Public Health ved University of London, School of Hygiene and Tropical Medicine med særligt fokus på Health Services Management.

  

Elmer Mortensen

Elmer Mortensen er projektleder for Globalt Fokus´ lederuddannelser. Elmer har hele sit arbejdsliv beskæftiget sig med ledelses- og organisationsudvikling, og han har haft ledende stillinger indenfor feltet i store danske-globale organisationer, ligesom han har arbejdet som ekstern konsulent i mange forskellige sammenhænge. Elmer er uddannet historiker fra Københavns Universitet og i HR og Organisationsudvikling fra CBS.

 

 

MODUL 1: CIVILSAMFUNDET UNDER FORANDRING


INDHOLD:

På modul 1 tager vi temperaturen på civilsamfundet. Hvad har vi opnået, og hvad står vi overfor? Derudover ser vi nærmere på den særlige ledelsesopgave, der er i civilsamfundet, samt rejsen fra at være medarbejder til at blive leder.
På modulet ser vi også på det krydspres som mellemlederen i en civilsamfundsorganisation befinder sig i.

LÆRINGSMÅL:

 • At forholde sig kritisk og konstruktivt til civilsamfundets rolle
 • At diskutere rejsen fra at være medarbejder til at blive leder
 • At dele refleksioner fra jeres samtaler med nærmeste leder

 

MODUL 2: PERSONLIGT LEDERSKAB


INDHOLD: 

På modul 2 zoomer vi ind på det nære og personlige perspektiv. Hvad betyder vores personlige karaktertræk for det at lede andre? Hvor har jeg brug for hjælp, og hvor kan jeg rykke længere frem? Vi skal også arbejde med historiefortælling for at identificere egne værdier og koble dem til vores organisations sag. Til slut udarbejder vi første skitse til en simpel, personlig udviklingsplan, som kan være med til at omsætte kursets indhold til jeres egen praksis.

LÆRINGSMÅL:

 • At kende rummet for det personlige lederskab
 • At koble egne værdier med organisationens sag
 • At opnå større selvbevidsthed, både i ens nuværende rolle og som kommende leder

 

MODUL 3: DIG I ORGANISATIONEN


INDHOLD:

På modul 3 fokuserer vi på relationen mellem individ og organisation, hvor vi bl.a. undersøger forbindelsen mellem den rolle, I har i dag, og den rolle I ønsker i fremtiden. Derudover skal vi kigge på organisationskultur, hvor vi reflekterer kritisk over egen position i forhold til magt og legitimitet – og analyserer kulturen i civilsamfundets organisationer. Vi inviterer en topleder til at sætte sig i den varme stol for at få hendes perspektiv på kultur og ledelse.

LÆRINGSMÅL:

 • At diskutere forbindelsen mellem ens nuværende rolle og den rolle, der ønskes i fremtiden
 • At forstå organisationskultur og reflektere kritisk over ens egen position ift. magt og legitimitet
 • At kigge fremad på hvordan I kan anvende indsigter fra kurset i jeres egen hverdag