TRANSFORM - UDDANNELSE FOR TOP-  OG SENIORLEDERE

Nye deltagelses- og magtformer, krav til både legitimitet, kvalitet og finansiering samt dygtige og magtkritiske medarbejdere skaber et kompliceret landskab at lede. Hvordan udvikler vi nye strategier til at skabe forandringer og involverer medarbejdere i at nå fælles mål? Dette spørgsmål er omdrejningspunkterne i lederuddannelsen TRANSFORM. Her vil seniorledere i civilsamfundet diskutere de nye landskaber, få strategi- og ledelsesværktøjer til at navigere i dem og sammen udvikle veje til at skabe en kultur i civilsamfundet, hvor høj autonomi og trivsel møder dedikation til organisationens fælles mål.

 

Transform blomst4

TRANSFORM  ER FOR DIG, SOM:

 

Er leder på seniorniveau i civilsamfundet og ønsker at arbejde intensivt med udvikling af nye strategier for at lede samfundsforandring samt med dit eget personlige lederskab. 

 

PÅ TRANSFORM LÆRER DU: 


 • At navigere på tværs af forskellige arenaer (marked, bureaukrati og deltagelse) og i krydspresset mellem en række forskellige mål og hensyn
 • At fortolke nye tendenser i omverdenen og civilsamfundet, og hvad disse giver af muligheder og udfordringer for din egen organisation og dit eget lederskab
 • At finde nye veje til at udvikle organisationen og skabe en kultur, hvor medarbejderne frisættes for fælles mål, således at fælles retning og høj autonomi går hånd i hånd 
 • At arbejde med hvordan nye deltagelsesformer, ‘ny magt’, platformsmodeller og alliancer på tværs kan styrke civilsamfundet
 • At gå forrest, sætte det rigtige hold og skabe en kultur, der både er målorienteret og skaber trivsel

 

PÅ TRANSFORM FÅR DU:
 
 • Et stærkt netværk med andre ledere i civilsamfundet
 • Nye perspektiver på de strategiske og politiske udfordringer, som civilsamfundet står i
 • Inspiration fra forskere og dygtige praktikere fra andre brancher
 • Nye perspektiver på ledelse og lederskab samt værktøjer til at inspirere dine medarbejdere og skabe følgeskab
 • Konkrete forandringer i praksis i din organisation, fordi du gennem hele forløbet arbejder med et strategisk forandringsprojekt

PÅ TRANSFORM MØDER DU:

OPLÆGSHOLDERE:
Rane Willerslev, direktør for Nationalm

Carol Munis samfundsdebatør, Brasilien

Lene Tanggaard, professor og rektor for Designskolen 

Srilatha Batliwala, seniorrådgiver hos CreaWorld (Indien)

Mikael Trolle, forfatter til dreams and details 

Rune Baastrup, direktør i DeltagerDanmark 

Peter Christiansen, Sekretariatschef Globalt Fokus 

 
HVAD KRÆVER TRANSFORM AF DIG?

 

 • At du er indstillet på at forbinde uddannelsen direkte til konkrete initiativer i din organisation koblet til dit personlige lederskab, fordi aktionslæring er i centrum for forløbet. Det er oplagt, at du har en eksisterende udfordring eller strategisk opgave med ind i forløbet.
 • Forberedelsestid til hvert modul. Vi vægter ikke lange akademiske tekster, men korte artikler, bogkapitler og videoplæg
 • Deltagelse på kursusdagene, som består af hele dage inkl. aftener. Modul 2 er et internat med overnatning
 • Afsætte 2 dage uden for kurset til aktiviteter i en læringsgruppe

 

UNDERVISERE:
 

Bjørn Hansen
Bjørn Hansen er cand.scient.soc, direktør i den socialøkonomiske virksomhed DeltagerDanmark og forfatter til flere bøger om demokrati, civilsamfund og lederskab. Bjørn Hansen er  tidligere uddannelseschef i tænketanken Cevea, og han har rådgivet og udviklet lederskabsforløb for valgte og ansatte ledere i en række forskellige organisationer i civilsamfundet. Bjørn var desuden facilitator og rådgiver for den udviklingsgruppe af ledere fra Globalt Fokus, som har samskabt grundlaget for denne uddannelse. 


Ruth Gøjsen
Ruth Gøjsen er cand.merc.psyk og chefkonsulent i DeltagerDanmark med tværgående ansvar for læring og coaching af ledere. Ruth har de seneste seks år undervist en række fag på Diplom i offentlig ledelse, ligesom hun er fast underviser i det personlige lederskab for koordinatorer, teamledere og ledere uden formelt personaleansvar. Ruth er derudover supervisor i forskellige kommuner for både fagpersoner og mellemledere. Hun var projektleder for DeltagerDanmarks topledernetværk med bl.a. Rane Willerslev og Lene Tanggaard. Derudover har Ruth Gøjsen besiddet forskellige poster som forkvinde for bestyrelser i civilsamfundet. 

 

Elmer Mortensen

Elmer Mortensen er projektleder for civilsamfundsledelse hos Globalt Fokus. Elmer er uddannet historiker fra Københavns Universitet og i HR og Organisationsudvikling fra CBS. Elmer har hele sit arbejdsliv beskæftiget sig med ledelses- og organisationsudvikling, og han har haft ledende stillinger indenfor feltet i store danske-globale organisationer, ligesom han har arbejdet som ekstern konsulent i mange forskellige sammenhænge. Elmer er projektleder i Globalt Fokus´ nye Center for civilsamfundsledelse.

 

 

MODUL 1: CIVILSAMFUNDETS ROLLE, UDFORDRINGER OG MULIGHEDER - TRANSFORMATIVT LEDERSKAB 

1 dag
10. februar 2022

INDHOLD:

På første modul skal vi undersøge og diskutere, hvordan en verden i forandring stiller nye krav til lederskabet i civilsamfundet. Vi dykker ned i, hvordan de forskellige aspekter af lederskabet kan bidrage til nye visionære svar. På modulet mødes man for første gang i sin læringsgruppe. 

LÆRINGSMÅL:

 • At forholde sig kritisk og konstruktivt til civilsamfundets rolle
 • At identificere og kunne forandre vision, sag og strategi
 • Introduktion til deltagerøkonomien og adaptivt lederskab
 • Første skitse til strategisk og personligt udviklingsprojekt 

OPLÆGSHOLDERE:

Peter Christiansen, sekretariatsleder i Globalt Fokus 

Carol Munis samfundsdebatør, Brasilien

 

MODUL 2: LEDELSE AF SAMFUNDSFORANDRING - TRANSFORMATIVT OG MOBILISERENDE LEDERSKAB

3 dage. Internat
23., 24. og 25. marts 2022


INDHOLD:
På modulet sætter vi spot på ledelse af samfundsforandring og de særlige vilkår for ledelse i civilsamfundet. Vi skal bl.a. arbejde med de vigtige balancer - bl.a. mellem sag og organisation - og hvordan man håndterer det som topleder. Vi arbejder med forståelser af magt og privilegier, bl.a. med indsigter fra feministisk ledelse. 

LÆRINGSMÅL:

 • At lede på tværs af areaner og i balancer - eksempelvis mellem sag og organisation 
 • Kendskab til ledelsestilgange hvor man frisætter medarbejderne indenfor en ramme af tydelige mål 
 • At indfri det strategiske potentiale i det mobliliserende lederskab
 • Inklusion, diversitet og feministisk ledelse

OPLÆGSHOLDERE:

Rune Baastrup, direktør i DeltagerDanmark 

Srilatha Batliwala, seniorrådgiver hos CreaWorld (Indien)

Mikael Trolle, forfatter til dreams and details 

 
 

MODUL 3: LÆRING, PRÆSENTATION OG FORANDRING - ORGANISATORISK LEDERSKAB

2 dage
4. og 5. maj 2022


INDHOLD:
Modulets omdrejningspunkt er, hvordan vi understøtter ledere og medarbejdere i at præstere bedst muligt. Det kræver et stærkt blik for motivation og læring. Vi fordyber os i, hvordan man arbejder med strategisk kompetenceudvikling bredt i organisationen og sikrer en stærk talentmasse. 

LÆRINGSMÅL:

 • At arbejde med strategisk kompetenceudvikling og læring på tværs af hele organisation
 • Kendskab til teorier og tilgange til motivation, kreativitet og trivsel 
 • Forståelse af psykologisk tryghed, team dynamikker og konflikthåndtering

OPLÆGSHOLDERE:

Lene Tanggaard, professor og rektor for Designskolen 

Mikael Trolle, forfatter til Dreams & Details

 
 

MODUL 4: EN STÆRK KULTUR GENNEM PERSONLIGT LEDERSKAB

2 dage
8.-9. juni 2022


INDHOLD:
På dette modul arbejder vi med dit personlige lederskab og forbinder dette til generelle samtaler om kulturen i mange civilsamfundsorganisationers ‘demokratiske’ kultur. Hvad er styrkerne og udfordringerne i denne kultur? Vi skal se på, hvordan man kan skabe en kultur, der forener fælles mål inden for klare rammer med udstrakt autonomi hos dygtige medarbejdere. Du udarbejder samtidigt dit eget ledelsesgrundlag. 

LÆRINGSMÅL:

 • At undersøge styrker og udfordringer i den deliberative og demokratiske kultur i civilsamfundet  
 • Bevidsthed om egen magtposition og privilegier
 • At udarbejde eget ledelsesgrundlag og fortælling om kald og lederskab 
 • At sammensætte det rigtige hold

OPLÆGSHOLDERE:

Rane Willerslev, direktør for Nationalmuseet