VISION - UDDANNELSE FOR BESTYRELSER

 

Bestyrelser spiller en vigtig rolle i civilsamfundets organisationer. Det gælder både i forhold til den formelle governance og i forhold til de overordnede visioner for civilsamfundet. Vision er et forløb for bestyrelsesmedlemmer, som forbinder overordnede og strategiske diskussioner af visioner med fundamentale betingelser for godt bestyrelsesarbejde - ikke mindst tydelige roller og god mødeledelse.VISION ER FOR DIG, SOM:

 

Sidder i en bestyrelse i en civilsamfundsorganisation. Det kan være en fordel, hvis I deltager flere fra samme bestyrelse, men det er ikke en forudsætning. 

 

PÅ VISION LÆRER  DU:

  

  • At forstå din rolle som bestyrelsesmedlem og indgå i en større organisatorisk  ramme 
  • At forudse nye tendenser og være strategisk med visionen for øje
  • At facilitere og deltage i gode møder

 

PÅ VISION FÅR DU:

 

Du får godt kendskab til de muligheder og udfordringer, civilsamfundet står overfor. Med dig får du værktøjer til at arbejde med jeres organisations strategi og vision samt en klar forståelse af arbejdsdeling og roller. Du får også konkrete værktøjer til at facilitere møder.

Som organisation får I bestyrelsesmedlemmer, der kan være strategisk retningsgivende med fokus på visionen, samt bestyrelsesmedlemmer der er klare i deres rolle, og som kan facilitere gode og effektive møder.  

 

UNDERVISERE:
 

Jesper Hildebrandt Brix

Jesper Hildebrandt Brix er koordinator for Center for Civilsamfundsledelse hos Globalt Fokus. Jesper har lang erfaring med ledelse fra den humanitære og private sektor i både dansk og internationalt regi. Han har blandt andet tidligere arbejdet som ansvarlig for international HR i NNIT A/S samt været HR-chef, direktør og bestyrelsesformand for Læger uden Grænser i Danmark og i ledende stillinger som udsendt med samme organisation til en lang række lande som f.eks. Afghanistan, Somalia, Lesotho og Indonesien. Jesper er uddannet sygeplejerske og proces konsulent og har mange års erfaring med undervisning fra forsvaret. Han er ved at tage en kandidat i Public Health ved University of London, School of Hygiene and Tropical Medicine med særligt fokus på Health Services Management.

  

Elmer Mortensen

Elmer Mortensen er projektleder for Globalt Fokus´ lederuddannelser. Elmer har hele sit arbejdsliv beskæftiget sig med ledelses- og organisationsudvikling, og han har haft ledende stillinger indenfor feltet i store danske-globale organisationer, ligesom han har arbejdet som ekstern konsulent i mange forskellige sammenhænge. Elmer er uddannet historiker fra Københavns Universitet og i HR og Organisationsudvikling fra CBS.

 

 

MODUL 1: AT ARBEJDE STRATEGISK MED VISIONEN I CENTRUM

INDHOLD:

Tendenser, udfordringer og muligheder for civilsamfundet i et globalt og nationalt perspektiv. Hvordan arbejder bestyrelser strategisk med visionen i centrum?

LÆRINGSMÅL:

Governance og legitimitet som civilsamfundsorganisation 

 

MODUL 2: FORMELLE RAMMER OG GODE MØDER

INDHOLD:

Hvordan spiller vi hinanden gode i bestyrelsen, og hvordan spiller vi som bestyrelse sekretariaterne gode? 
 

LÆRINGSMÅL:

Facilitering og mødeledelse