Et 'future fit' og innovativt civilsamfund

Verden er i hastig forandring, og civilsamfundet må hele tiden tage bestik af nye muligheder, udfordringer og problemer. Civilsamfundets evne til konstant at forny sig, se nye muligheder og eksperimentere med organisationsformer, alliancer, hverdagsaktivisme, borgerinddragelse og udvikling af alternativer er selvsagt essentielt for civilsamfundets egen dynamik og relevans i den kontekst, det agerer i. Globalt Fokus vil arbejde intensivt med medlemsorganisationers organisationsudvikling.

 

Globalt Fokus vil udvikle en række ’best practices’ på åbne organisationsformer og mulige nye organisationsstrukturer samt have fokus på innovation og nye teknologiske praksisser.

 

Forandringsmål for Globalt Fokus og medlems­organisationer:

Medlemsorganisationerne er innovative, agile og dynamiske – og stærkt forankret i egne værdier og vision.