Nyhedsbrev december 2020

-
                                                                                                                 

Nyhedsbrev december 2020
                                                                                                                

 
banner


 


LEDER:
Vi vil løfte kravet om demokrati og rettigheder til reelle politiske reformer

Kære læsere, 

Det er et bemærkelsesværdigt år, vi nu siger farvel til. I Danmark har COVID-19-pandemien medført store udfordringer og problemer for os alle. Problemer der har belastet vores liv, vores arbejde og vores relationer. I Globalt Fokus er vi kommet godt rundt om det. Vi har omstillet vores arbejde, fokuseret på at hjælpe medlemmerne og ændret vores arbejdsgange – som i resten af landet. 

Ude i verden har sundhedskrisen langt større konsekvenser, som vi endnu ikke har set det fulde omfang af. Millioner af mennesker har mistet deres arbejde og deres eksistensgrundlag – uden hjælpepakker, socialt sikkerhedsnet og onlineservices. Hertil kommer, at adskillige regeringer og stater udnytter pandemien til at slå hårdt ned på deres befolkninger. I 2020 har vi oplevet en stigning i angreb på borgere, der kæmper for deres rettigheder, for demokrati og for retfærdighed.

Sammenkoblingen mellem at miste sit livsgrundlag og øget pres og overgreb fra regeringens side er en cocktail, der vil medføre flere kampe, protester og sociale oprør i de kommende år.  

Nye globale frihedskampe opstår 
Overalt i verden ser vi almindelige mennesker rejse sig i protest og organisere sig. Det kan være “små ubetydelige” ændringer som stigninger i telefonregninger, der udløser protester, men grundlæggende er vi vidne til, at borgerne kæmper for basale demokratiske rettigheder og friheder. Fra Chile til Polen, fra Irak til USA, fra Sydafrika til Thailand og fra Libanon til Hong Kong ser vi folk kalde på demokrati og lighed. Hos Globalt Fokus vil vi fortsat følge nøje med i og analysere situationen og understøtte vores medlemmer i at støtte bedst muligt op om den ”nye” globale frihedskamp. 

Civilsamfundet spiller en helt afgørende rolle i den globale demokratikamp, og vi skal ruste os til at se præcis, hvordan vi bedst muligt kan indgå i alliancer, tage ledelse og ansvar, støtte de aktivister, der kæmper og løfte kravet om demokrati og rettigheder til reelle politiske reformer. I Globalt Fokus vil vi i 2021 arbejde med ledelse af civilsamfundet ud fra dette perspektiv. 

Turbo på klimadagsordenen og nye midler til at støtte demokratiforkæmpere
Vi glæder os over, at vi har fået midler til at støtte og hjælpe demokratiforkæmpere og aktivister med en ny civic space pulje, der bliver lanceret i starten af 2021. Næste år vil vi også sætte turbo på klimadagsordenen, og vi vil arbejde for at Danmark virkelig påtager sig et ansvar for at sikre finansiering, omstilling og politisk forandring. Endelig vil vi fortsat arbejde intensivt på at udbrede Verdensmålene og arbejde for at de i stigende grad udgør en afgørende byggesten i den sociale kontrakt mellem os alle. 

Vi glæder os til 2021 – vi ved, det bliver et endnu svært og krævende år, vi ved at COVID-19 stadig vil hærge – men vi ved også, at vi skal hjælpe hinanden, passe godt på hinanden i det nære og styrke solidariteten med alle dem, der kæmper ude i verden for et anstændigt og trygt liv. 

Herfra et ønske om en rigtig god jul og godt nytår 

Peter Christiansen, Sekretariatsleder

 


Velkomsthilsen til ny minister 

I midten af november tiltrådte Flemming Møller Mortensen som ny udviklingsminister og minister for nordisk samarbejde. Globalt Fokus bød Flemming Møller Mortensen, som er ny til det udviklingspolitiske og det humanitære område, velkommen med en åben invitation til mere og tættere samarbejde.  

Læs hele brevet til Flemming Møller Mortensen her.

 
DEBAT:

Civilsamfundet skal være topprioritet i ny udviklingsstrategi 

Globalt Fokus og CISU benyttede FN’s Menneskerettighedsdag d. 10. december til at understrege vigtigheden af, at den kommende udviklingspolitisk og humanitær strategi fokuserer endnu stærkere på civilsamfundet. 

I et fælles debatindlæg i Altinget gjorde vi status over et år, hvor Covid-19-pandemien har forårsaget et endnu hårdere slag mod demokratiet, menneskerettighedsforkæmpere og det globale civilsamfund. 

Vi udnyttede spalterne til endnu en gang at vise, hvordan borgere i selv de mest skrøbelige kontekster formår at samle sig i meningsfulde fællesskaber og bevægelser og organisere sig i kampen for rettigheder og demokrati. Danmark skal udvise globalt samfundssind ved at gøre civilsamfundsarbejdet til det helt centrale element i dansk og nordisk udviklingssamarbejde. 

Læs hele debatindlægget her.

 
DIGITAL GENERALFORSAMLING:
Status på et særligt år 

Den 24. november 2020 afholdt vi den årlige generalforsamling, som i dette særlige år blev en digital generalforsamling. Formandsberetningen fokuserede også på et meget anderledes år, hvor Globalt Fokus måtte omstille sig og bruge ressourcerne anderledes. Allerede i begyndelsen af COVID-19-pandemien gennemførte vi en række undersøgelser, hvor vi kortlagde medlemmernes særlige behov og udfordringer under krisen. Vi har i løbet af året haft øget dialog med UM for at etablere hjælpepakker til danske civilsamfundsorganisationer. Vi har også fokuseret på at skabe opmærksomhed og debat om de store konsekvenser pandemien medfører for det globale civilsamfund bl.a. gennem fælleskampagner, artikler og debatindlæg i medierne.  

Du kan læse referat og formandsberetning fra generalforsamlingen her.

Generalforsamlingen bød også på valg af ny styregruppe. I år skulle der vælges syv personer. Sekretariatsleder Peter Christiansen glæder sig over, at vi endnu en gang samler en stærk styregruppe: 

"Endnu en gang har vi det privilegium at samle en stærk og mangfoldig styregruppe. Næste år byder på nye kampe og udfordringer, men også på mange nye muligheder for civilsamfundet. Vi glæder os til at arbejde sammen med styregruppen om at skabe et stærkere Globalt Fokus, der bidrager til at udvikle sektoren." - Peter Christiansen, sekretariatsleder. 

Globalt Fokus´ styregruppe består nu af: 

Valgt for 2 år ved generalforsamlingen november 2020: 
- Andreas Gylling Æbelø, Direktør, AIDS-fondet (Forretningsudvalget i GF) 
- Jacob Fjalland, International Conservation Director, WWF 
- Jakob Kronik, leder af international afdeling, Verdens Skove 
- Mette Müller Kristensen, International Chef, Danske - Handicaporganisationer (næstforkvinde for Globalt Fokus) 
- Rasmus Stuhr Jakobsen, Generalsekretær, CARE Danmark (formand for Globalt Fokus) 
- Signe Lund Christensen, Kommunikationschef, ADRA 
- Tim Whyte, Generalsekretær, Mellemfolkeligt Samvirke 

Suppleanter indtil generalforsamlingen 2021: 
- Jesper Højberg, direktør, IMS 
- Peter Blum Samuelsen, Sekretariatschef, DMRU 
 
Se hele styregruppen, mødedatoer og referater her.

 
 SEKRETARIATSNYT:
 
Velkommen til to nye kollegaer:

Vi slutter også året med at byde velkommen til to nye medarbejdere: 

Kristian Kopp er ny programrådgiver hos Globalt Fokus. Han bliver fra januar 2021 en del af vores civic space team. Kristian skal i denne rolle være med til at administrere en ny pulje – Globalt Fokus nye Rapid Response mekanisme - der skal støtte borgere og civilsamfundsgrupper under pres. Puljen skal samtidig yde støtte til lokalbaserede initiativer med fokus på beskyttelse af civilsamfundets råderum. Den nye pulje bliver annonceret i starten af januar. 

Norma J. Martinez er vores nye kommunikationsmedarbejder. I det kommende år vil Norma står i spidsen for at gentænke, forny og opprioritere vores kommunikation både internt og eksternt. Et helt centralt element for Globalt Fokus kommunikationsarbejde i fremtiden bliver at udbrede og operationalisere den vigtige viden, vi sammen med vores medlemmer skaber. Norma tiltrådte stillingen d. 1. december. Hun kan kontaktes på nm@globaltfokus.dk eller 25 17 48 63. 

Læs mere om Globalt Fokus ansatte her.
 
--
www.globaltfokus.dk

              
--
Powered by AcyMailing