Ved generelle henvendelser bedes du kontakte Kamilla Lindgren på 27 21 31 44 eller sende en mail til info@globaltfokus.dk.

 

Globalt Fokus’ arbejde understøttes af et sekretariat, der gennem stor medlemsinddragelse implementerer, faciliterer og understøtter kapacitetsudvikling, informationsdeling, dialog og interessevaretagelse. I praksis har sekretariatet følgende overordnede funktioner:

 

  • Koordinering, facilitering og implementering af politiske og faglige indsatser, herunder pro-aktiv sporing og formidling af nye nationale/internationale tendenser, metoder og praksisser, som kan have relevans for danske miljø- og udviklingsorganisationer, udvikling og implementering af prioriterede tværgående indsatser, facilitering af fælles refleksion i miljøet, bl.a. dokumentation og formidling af politiske og faglige indsatsers resultater og effekt.
  • Rådgivning vedr. politikudvikling og fortalervirksomhed, oplysning og kampagner, iht. aktiviteter og indsatser ift. søjlerne.
  • Koordinering, strukturering og kommunikation samt anden service til foraene.
  • Administration, koordinering og rådgivning ift. Puljen til kapacitetsudviklingsinitiativer
  • Systematisk opsamling og formidling af erfaringer, ny viden, nye metoder og ny (lovende) praksis fra kapacitetsudviklingsinitiativerne, og kommunikation af disse, med henblik på fælles læring og dokumentation i Civilsamfundsmiljøet.
  • Administration og forvaltning af bevillinger og andre midler.

 

Globalt Fokus' sekretariat står altid til rådighed for pressen. Har vi ikke svaret på dit spørgsmål, kan vi ofte henvise til en relevant aktør inden for udviklingsmiljøet blandt vores medlemmer.  Du er altid velkommen til at komme forbi sekretariatet, som holder til i Rysensteensgade 3, 3. etage, 1564 København V. Vi har som udgangspunkt åbent fra kl. 9 - 16. Herunder kan du finde kontaktinformationer på relevante medarbejdere.

 

 5081 peter christiansen v2

Peter Christiansen

Sekretariatsleder

 

Telefon: 27 14 75 03

Mail: pc@globaltfokus.dk

Primært fokus: Ledelse

Kamilla klar

Kamilla Lindgren

Organisationskoordinator


Telefon: 27 21 31 44

Mail: kl@globaltfokus.dk

Primært fokus: Administration, M&E, ledelsesbetjening & organisationskoordinering (herunder betjening af styregruppe & medlemsservice). Facilitering af M&E-netværket.

1 v2

Emma Byrne

Strategisk rådgiver

Humanitære indsatser og nexus

 

Telefon: 42 41 57 47

Mail: eb@globaltfokus.dk

Sara web v1

Sara Katrine Brandt

Politisk rådgiver

Civilsamfundets råderum og menneskerettigheder

Telefon: 28 73 78 71

Mail: sb@globaltfokus.dk

Sara står for fælles interessevaretagelse, erfaringsudveksling, løsninger og internationalt samarbejde for at sikre civilsamfundets råderum og menneskerettigheder globalt. Stigningen i nedslag på civilsamfundet rundt omkring i verden er især i fokus med henblik på, hvad danske aktører kan gøre på området. Hun fokuserer ligeledes på Danmarks rolle i FNs Menneskerettighedsråd og forebyggelse af seksuelle overgreb i civilsamfundet. Hun er ansvarlig for arbejdsgrupperne Civic SpaceFN’s Menneskerettighedsråd og Prevention of Sexual Exploitation, Abuse and Harassment

Rebekka v1

Rebekka Blomqvist

Politisk rådgiver

Telefon: 28 43 89 43

Mail: reb@globaltfokus.dk

Primært fokus: Udviklingsfinansiering

Liv v1

Liv Maria Baastrup Detlif

Politisk rådgiver

Klima, folkeligt engagement og ledelse

Telefon: 61 60 57 13

Mail: liv@globaltfokus.dk

Liv arbejder med fremtidens lederskab i civilsamfundet, folkeligt engagement og klima.

blank

Sarah Kristine Johansen

Politisk rådgiver

Klima og Verdensmålene

Telefon: 27 14 13 26

Mail: skj@globaltfokus.dk

Sarah tager sig af det klimapolitiske arbejde og står for at understøtte Globalt Fokus’ medlemmer i at indtænke klima og miljø i deres projekter og programmer. Hun arbejder desuden for, at medlemmerne kan bruge Verdensmålene som en politisk platform for deres arbejde i partnerlande. Sarah er bl.a. ansvarlig for arbejdsgrupperne Klimapolitik og udvikling, Klimafinansiering og Klima mainstreaming.

blank

Norma J. Martinez

Kommunikation og Presse

Telefon: 25 17 48 63

Mail: nm@globaltfokus.dk

 

Ida v1

Ida Lærke Holm

Studentermedhjælper

Puljen for kapacitetsudvikling

Mail: iho@globaltfokus.dk

blank

Caroline Louise Ottesen

Studentermedhjælper

2030-panelet

Mail: clo@globaltfokus.dk

Caroline er politisk student med fokus på implementering af 2030-dagsordenen og opnåelse af Verdensmålene via politisk handling. Hun varetager derudover sekretariatsfunktionen for 2030-Panelet.

 

blank

Lasse Pinderup

Studentermedhjælper

Klima

Telefon: 26 39 16 01

Mail: lpn@globaltfokus.dk

Lasses arbejde handler om klima. I Globalt Fokus’ klimarelaterede arbejdsgrupper varetager Lasse ad hoc-opgaver – med et særligt fokus på arbejdsgruppen for klima mainstreaming hos Globalt Fokus’ medlemsorganisationer. I denne arbejdsgruppe initierer, analyserer og sammenfatter han undersøgelser af nationale og globale klima mainstreamingsinitiativer, samt informerer medlemmerne af arbejdsgruppen om processen.

 

blank

Anna Rørbæk

Studentermedhjælper

Civilsamfundet råderum og menneskerettigheder

Telefon: 30 22 88 94

Mail: anr@globaltfokus.dk

Anna fokuserer på sikringen af civilsamfundets råderum og menneskerettigheder globalt. Hun er særligt optaget af spørgsmålet om, hvordan danske civilsamfundsorganisationer bedst understøtter civile aktørers muligheder for frit at udøve deres rettigheder overalt i verden. Sammen med Sara Brandt deltager Anna i faciliteringen af arbejdsgrupperne Civic SpacePreventing Sexual Exploitation, Abuse and Harassment, Abuse and Harassment og gruppen for fælles interessevaretagelse i FNs menneskerettighedsråd

 

blank

Oskar Brage Stevens

Studentermedhjælper

Civilsamfundet råderum og menneskerettigheder

Mail: obs@globaltfokus.dk

Primært fokus: Oskar fokuserer på sikringen af civilsamfundets råderum og menneskerettigheder globalt. Han er særligt interesseret i, hvordan fundamentale frihedsrettigheder både bliver opretholdt og styrket globalt såvel som lokalt.

 

blank 

Lærke Ebbesen Baulund

Studentermedhjælper

Mail: leb@globaltfokus.dk

Lærke arbejder med klima, fremtidens lederskab og folkeligt engagement. Hun er særligt optaget af, hvordan civilsamfundet styrkes som en ligeværdig, løsningsorienteret og proaktiv medspiller over for stat og marked.

 

 
     
0
0
0
s2smodern
powered by social2s