Globalt Fokus tilbyder alle medlemmer vejledning og rådgivning i de forskellige finansieringsmuligheder i EU-systemet.


Tre timers gratis rådgivning om EU-funding

Alle medlemmer har mulighed for tre timers gratis rådgivning omkring EU-funding hvert år. Rådgivningen bliver tilbudt gennem Red Barnet, som har stor erfaring med EU-rådgivning og har rådgivet Globalt Fokus’ medlemmer de sidste mange år.

 

Rådgivningen har fokus på ansøgningsprocessen af EU-grants. Det vil bl.a. kunne omhandle udarbejdelse af søgestrategi, sparring på konkrete ansøgninger, hjælp til fortolkning af PRAG og meget mere. Hvis du ønsker rådgivning, skal du kontakte Red Barnet på mail eu@redbarnet.dk og huske at tilføje ”Globalt Fokus” i emnefeltet.

 

Har din organisation behov for yderligere rådgivning efter de 3 timer, så kan organisationen efter egen aftale med Red Barnet tilkøbe sig ekstra rådgivningstimer.

 

Hvis man har nogle spørgsmål, ønsker eller ideer til Globalt Fokus’ arbejde med EU-rådgivning af funding, så kontakt Rebekka Blomqvist (reb@globaltfokus.dk).

 

EU afsætter hvert år store summer til både nødhjælps- og udviklingsindsatser implementeret af civilsamfundsorganisationer. Ansøgningsprocessen og administrationen af EU-projekter kan imidlertid være meget ressourcekrævende, og derfor har vi i Globalt Fokus en række medlemsservices, som vil kunne hjælpe medlemsorganisationerne.

 

Derudover har tilbyder vi følgende ressourcer til vores medlemmer: