Visionær ledelse i civilsamfundet

Udviklingsgruppen for visionær ledelse i civilsamfundet har fokus på at udarbejde en ledelsesfilosofi, der kan informere retningen for fremtidens civilsamfund med fokus på, hvordan vi sætter visionerne i centrum af civilsamfundets ledelsesstrategier.


Civilsamfundet har et stærkt ’why’, nemlig visionen om en bedre og mere retfærdig verden for de mange, og tradition for stærk, værdibaseret ledelse. Dette udfordres blandt andet af de seneste års professionalisering af civilsamfundet, hvor organisationsformer og processer fra det private erhvervsliv i stigende grad overtages, samtidig med at den private sektor har lagt billet ind på sociale agendaer, der historisk har været civilsamfundets domæne.

Hvis civilsamfundet fremover skal kunne realisere større visioner og dermed sikre større tillid, stærkere mobilisering og opbygge en stolthed, der kan afløse den dominerende egennyttighed, skal visionerne igen i centrum. Hvis vi skal være dygtigere til at understøtte forandring, kræver det nye kompetencer og mere responsive organisationsformer. Alt i alt skal lederskabet i civilsamfundet i langt højere grad turde levere drømme og svar, ikke alene drive organisationerne, hvilket udfordrer ledernes evner, kompetencer og strukturer. 

Hvis din organisation er interesseret i at være med i arbejdsgruppen, bedes I kontakte Liv Detlif på liv@globaltfokus.dk