Arbejdsgruppen har fokus på klimaretfærdighed: At klimakrisen rækker ud over de fysiske klimaforandringer, og derfor også er et etisk og politisk spørgsmål, der kræver et fokus på lighed, menneskerettigheder, kollektive rettigheder og det historiske ansvar for klimaforandringer for at blive løst.

 

Arbejdsgruppen beskæftiger sig med de klimapolitiske emner, der er vigtige for medlemsorganisationerne og deres partnerlande, eksempelvis klimatilpasning; "loss & damage", klimaflygtninge og nexus; koblingen mellem klima, rettigheder og den sociale, økonomiske, miljømæssige dimension af udvikling; samt den globale dimension af danske klimatiltag (fx klimalov og - handlingsplan).

 

Arbejdsgruppen har løbende dialog med særligt klima-, energi- og forsyningsministeriet samt udenrigsministeriet om relevante politiske processer, eksempelvis FN’s klimaforhandlinger; udviklingspolitisk og humanitær strategi; den danske position i EU, FN’s menneskerettighedsråd og den grønne klimafond, osv.

 

Kontakt Sigrid Bjerre Andersen hvis din organisation ønsker at tilmelde sig arbejdsgruppen eller høre mere om den, på  sba@globaltfokus.dk.